Košice v stredoveku LUXEMBURSKÁ ÉRA

Pridal/a Michal dňa St, 12. 10. 2022 - 19:21

Časť piata - Na konci storočia

Záver 14. a začiatok 15. storočia znamenal pre Košice opäť sériu rokovaní iniciovaných kráľom Žigmundom, ktorý sa zainteresoval do komplikovaných vzťahov medzi Poľsko- litovskou úniou a Rádom nemeckých rytierov. Východné Slovensko a najčastejšie Košice sa opäť stali miestami, kde sa rokujúce stránky stretávali. Takmer sa nechce veriť, že popri tom podnikol niekoľko protitureckých vojnových výprav, že prekonal vzburu a zajatie uhorskými magnátmi v roku 1401 a pokus o povstanie a dosadenie neapolského Anjouovca Ladislava v roku 1403. Týmito udalosťami sa nebudeme zaoberať, pretože nesúvisia priamo s dejinami Košíc.

SPORY MIESTNE A MEDZINÁRODNÉ

PLÁN INŽINIERA OTTA

Pridal/a Michal dňa Pi, 07. 10. 2022 - 18:10

Nasledovník Prvotnej grafickej idey

Časť prvá

Keď sme pred časom písali o zmiznutej mape Košíc, nakreslenej v roku 1832 a pomenovanej latinsky Idea protographica, čiže Prvotná grafická idea, konštatovali sme zároveň, že toto dielo bolo iba akousi skicou pre presnejšie a podrobnejšie mapové dielo Košíc. Logicky nám vyplynulo, že Idea bola predchodcom plánu Košíc, známeho medzi zasvätenými ako Ottov plán, alebo zjednodušene iba Ott. Na dnešnej „historickej" strane a následných pokračovaniach vám priblížime tento plán, ktorý je jedným z najvýznamnejších zdrojov našich vedomostí o tom, ako Košice vyzerali v polovici minulého storočia.

Svoje výnimočné postavenie má Ottov plán jednak pre mimoriadne precízne prevedenie, jednak preto, že bol dlho používaný ako bežný pracovný plán rôznymi osobami a inštitúciami, takže sa doň dokresľovalo, čo medzičasom vzniklo ale aj to, čo sa svojho času plánovalo. V neposlednom rade tkvie význam Ottovho plánu aj v tom, že vznikol ešte pred maďarizáciou krajiny a Košice sú na ňom podané popismi jednoznačne ako mesto trojjazyčné, čo sa už neskôr v dejinách mapového zobrazovania nášho mesta nikdy nestalo. Preto ho už dlhší čas používa ako študijný materiál viacero bádateľov.

Ottov plán je nakoniec zaujímavý aj tým, že jeho postupný vznik dokladuje už spomínaná Idea. Mimochodom, medzičasom sa podarilo ešte viac spresniť datovanie jej vzniku prostredníctvom údajov o smrti prepošta Paldiána /v Idei sa nachádzal v položke číslo 11, ešte ako žijúca osoba/, ktorý zomrel 17. apríla 1832. To zužuje čas vzniku Idey na obdobie medzi 17. aprílom a 24. májom 1832.

KTO BOL INŽINIER OTT