Pridal/a Marek Bednář dňa Pi, 15. 04. 2022 - 18:42
Socha košického rodáka, významného spisovateľa Sándora Máraia

- v parčíku na priesečníku Mäsiarskej, Baštovej a Zbrojničnej ulice

Na slávnostnom odhalení sa zúčastnili predsedníčka Parlamentu Maďarskej republiky Katalin Szili, podpredseda vlády Slovenskej republiky Pál Csáky, primátor mesta Košice Zdenko Trebuľa a ďalší členovia diplomatického zboru, predstavitelia verejnej správy, kultúrneho a spoločenského života.

Myšlienku postavenia sochy významného košického rodáka inicioval bývalý generálny konzul Maďarskej republiky v Košiciach György Varga. Realizovať ju začalo záujmové združenie právnických osôb Maďarský spoločenský dom Košice, ktorý sídli na Mäsiarskej 59. Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, povolilo záujmovému združeniu Maďarský spoločenský dom konanie verejnej zbierky na vyhotovenie pomníka so sochou košického rodáka, spisovateľa Sándora Máraiho od 1. júna 2003 do konca tohto roka. Finančné prostriedky sa zhromažďovali prevodmi z účtov, poštovými poukážkami a priamym výberom do pokladničiek, ktoré boli umiestnené vo Fórum inštitúte v Šamoríne, Maďarskom spoločenskom dome Košice, Divadle Thália Košice, Nadácii S. Máraiho Dunajská Streda, Csemadok-u OT Bratislava, Csemadok-u TV Rimavská Sobota a na Magistráte mesta Komárno. Výnos z verejnej zbierky dosiahol 330 tisíc korún, ďalších spolu 650 tisíc korún tvorili príspevky od Úradu vlády Slovenskej republiky (600 tis. Sk), Ministerstva kultúry Maďarskej republiky (1 mil. 400 tis. forintov), maďarskej Nadácie na ochranu kultúrnych pamiatok (2 mil. 500 tis. forintov), Nadácie Simonyi z Rimavskej Soboty (25 tis. Sk) a Nadácie Nyilása Misiho z Miškolca (100 tis. forintov).

Autorom sochy Sándora Máraiho je akademický sochár Peter Gáspár, architektonická spolupráca Ing. arch. Juraj Illéš, Ing. arch. Katarína Kristiánová. Autor plastiky vzišiel z verejnej súťaže, v ktorej 16-člennej porote predsedal rektor VŠVU Bratislava Ján Hoffstädter.

Akademický sochár Péter Gáspár (nar. 10. októbra 1951) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1971-77 odbor figurálne sochárstvo. Od roku 1977 do 1991 pôsobil ako pedagóg na VŠVU na katedre sochárstva. Od roku 2000 vedie ateliér figurálneho sochárstva na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Vo svojej tvorbe sa venuje od komornej až po monumentálnu plastiku realizovanú v architektúre. Z jeho diel: In memoriam - pamätník násilia a utrpenia v Komárne, Ladislav V. - v Komárne, bronzové plastiky pre Poštovú banku v Bratislave, Prometheus - monument pre Jadrovú elektráreň v Mochovciach. Je členom Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov na Slovensku. Žije v Bratislave.

Z charakteristiky sochárovho diela:

Pre celoživotné dielo košického rodáka Sándora Máraiho je výrazná mnohostrannosť tvorby, so záujmom o osudy ľudí, spoločnosti, otázok týkajúcich sa Európy, sveta a existencie človeka. Verný ideálom občianskej spoločnosti ako aj svojmu rodnému mestu, zanechal rozsiahle literárne dielo naplnené humanizmom. Dialóg ako neustály proces medzi jeho vnútorným svetom a silnými zážitkami z reálneho života je hlavným námetom pre výtvarné riešenie vytvorenia pomníka Sándora Máraiho.

Atmosféru intímneho dialógu vyjadrujú kreslá (vytvorené podľa dobových autentických, z jeho súkromia), umiestnené oproti sebe, navádzajúce na rozhovor a kladenie otázok, vyslovenie názorov ako aj kritiky na témy z vlastného aj spoločenského života - aktuálne i pre súčasnú spoločnosť. Pôdorysná kruhová kompozícia dlažby symbolizuje naplnenie tvorby a života spisovateľa. Výtvarná koncepcia vychádza zo zámeru vytvoriť priestor pozitívnej atmosféry kde okoloidúci bude mať dôvod na zastavenie a zamyslenie sa. Životné merítko postavy ako aj výtvarné atribúty kompozície majú evokovať potrebu dialógu s osobnosťou spisovateľa, humanistu a filozofa Sándora Máraia.

Materiál pre www.cassovia.sk poskytla: Zuzana Bobriková