Pridal/a Michal dňa Po, 10. 10. 2022 - 20:05
Urbanova veža

Urbanova veža bola v roku 1970 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku na Slovensku spoločne s Dómom s. Alžbety a kaplnkou sv. Michala.

Pôvodne gotická hranolová kampanila z prelomu 14. a 15. storočia s ihlancovou strechou. K úpravám veže z roku 1628, keď došlo k jej zastrešeniu ihlancovou strechou, sa viaže mramorová tabuľa osadená nad vchodom do zvonice. Vo zvonici bol umiestnený aj zvon zasvätený sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov, ktorý po požiari v roku 1556 v roku 1557 ulial olomoucký zvonolejár František Illenfeld. K ďalšej úprave veže došlo v roku 1775, keď ihlancovú strechu ukončili barokovou cibuľou s dnešným kovaným krížom. Na začiatku 19. storočia bola veža zakončená empírovou strieškou a obostavaná prístavbami pre malé obchodíky. V roku 1911 - 1912, 1943 - 1944 a v roku 1947 bola postavená okolo veže arkádová chodba. Do vonkajších múrov veže bolo vsadených 36 náhrobných kmeňov pochádzajúcich z obdobia 14. až 17. storočia (jeden z kameňov je rímsky zo 4. storočia ). V roku 1966 požiar poškodil vežu, zničil zastrešenie a zvony. V rokoch 1967 - 1971 bola veža opravená a reštaurovaná.

V rokoch 1977 - 1994 bola v priestoroch veže umiestnená expozícia Umeleckého lejárstva na východnom Slovensku.

Zrekonštruovaný originál zvonu Urban je umiestnený pred Urbanovou vežou. Do zvonice bola umiestnená kópia zvonu, ktorú v r.1996 v septembri odliali majstri vo Východoslovenských železiarňach. V roku 1998 bola v parku pri Urbanovej veži osadená zvonkohra podľa výtvarného návrhu akad. sochára P.Sceranku . Realizáciu previedli VSŽ a ozvučenie zabezpečila zvonolejárska dielňa rodiny Ditrichovcov z Moravy.

(Tento článok bol uverejnený v magazíne Listy košické, číslo 1/2000)