Pridal/a Michal dňa St, 28. 09. 2022 - 17:51
Severná veža Dómu sv. Alžbety - možnosť výhliadky na mesto

Severná veža Dómu sv. Alžbety je prístupná verejnosti s možnosťou výhliadky na mesto.

Celoročná prevádzka je zabezpečená v čase turistickej sezóny od 10,00 do 17,00 s predajom vstupeniek pred vchodom. Mimo času turistickej sezóny je možné požiadať o sprístupnenie na t. č. 0918 690 546.

Severná veža bola postavená koncom 15. storočia, presne v roku 1497. Od tretieho poschodia je osemboká, čo značí, že bola postavená v dvoch etapách. Oprava a vyvýšenie veže je dielom staviteľa Mikuláša Krompholca.

Vzhľadom na gotický charakter stavby je veža ukončená dosť atypicky - strechou v tvare barokovo-rokokovej prilbice. Stalo sa tak po požiari v roku 1775, kedy po rekonštrukcii nadobudla nový výzor. Na jej vrchole stojí 3 metre vysoký medený kríž. Schodisko vedie k zvonom, hodinovému zariadeniu až do strážnice.

Celková výška veže je 59,7 metra, pričom pri výhliadke musíte absolvovať pochod po 160 schodoch úzkeho pravotočivého schodiska.

Na 1. poschodí sa nachádza miestnosť s mechanizmom veľkých hodín.

Na 2. poschodí sa nachádza miestnosťs konštrukciou zvonice na upevnenie nosných koštrukcií zvonov.

Na 3. poschosí je miestnosť s dvoma zvonami, ktoré boli uliate na pamiatku padlých v 1. svetovej vojne. Väčší sa nazýva Zvon Božského srdca, menší Zvon Sv. Ondreja.

Na hornom 4. poschodí sa nachádza časť hosinového stroja z 19. storočia a zariadenie na vyťahovanie stavebného materiálu, ktoré bolo využívané pri rekonštrukčných prácach na katedrále v 19. storočí. Na tomto podlaží je aj možnosť pozorovať Košice niekoľkými oknami z najvyššieho dostupného bodu pešej zóny. Nachádza sa tu aj miestnosť pre strážnu službu. V minulosti odtiaľ strážnici sledovali mesto, či nevypukol požiar, či sa neblíži nepriateľ a podobne. Na ohlasovanie poplachov im slúžil malý zvon.

Vstupné do veže:
dospelý - 1,40 €
deti do 15 rokov - 0.70 €

Severná veža patrí rovnako ako celá katedrála pod správu Rímsko-katolíckeho farského úradu, Hlavná 26.

Značky