Pridal/a Michal dňa Ne, 02. 10. 2022 - 16:56
Košické historické zošity

Košické historické zošity sú zborníky regionálnej histórie vydávané od roku 1991. Ročne vychádza jeden diel, ich vydavateľom je historik - archivár Oblastného archívu Ministerstva vnútra SR v Košiciach Mgr. Štefan Eliáš, ktorý zároveň pôsobí ako predseda Dejepisného spolku v Košiciach. Zborník je zameraný na minulosť Košíc, nakoľko chce podnietiť bádanie v histórii mesta.

V súčasnosti sú ešte dostupné tieto časti:

2/1992 - Ladislav Andráši: Invetnár archívu Abovskej župy z r. 1854 - Štefan Eliáš: Najstarší plán centra Košíc a ich sakrálne centrum 4/1994 - Helena Eliášová: Kongregácia sv. F. Saleského v Košiciach - Štefan Eliáš: Románske Košice 5/1995 - Štefan Eliáš: Bernolákovci Košíc a jakobíni - princípy a východiská 9/1996 - Kristína Markušová: Kamenárske značky košického Dómu sv. Alžbety - Štefan Eliáš: Ulice v dejinách Košíc, I.diel: Mlynská, Mestský park, Protifašistických bojovníkov... 7/1997 - Štefan Eliáš: Ulice v dejinách Košíc, II. diel: Puškinova, Drevný trh, Mýtna... - Ľudmila Goliášová: Eugen Deil - básnik Košíc 8/1998 - Štefan Eliáš: Ulice v dejinách Košíc, III. diel: Faulgass - Hlinná ulica 9/1999 - Štefan Eliáš: Košická bitka 11. 12. 1848 - Štefan Eliáš: Kult sv. Jána Nepomuckého v Košickej diecéze

 

Značky