Pridal/a Marek Bednář dňa Pi, 15. 04. 2022 - 18:58
Immaculata - Hlavná ulica

(pamätník na hlad, vojny a mor)

Posvätný stĺp zdobili dodnes viditeľné dedikačné nápisy so zlatením vypaľovanom v ohni. Jeden z nich, na čelnej strane stĺpa, držia anjeli.

Jeho latinský text v preklade znamená:

"Svätá Mária, svätý Jozef, svätý Sebastián, svätý Ladislav - ochraňujte nás a osloboďte od hladu, moru, vojen a každého zla, orodujte za nás u Boha, ktorému (nech je) chvála, česť a sláva na veky vekov. 1772."

Na každej strane "trilobu" je na okrúhlej kovovej platni po jednej latinskej zdravici. Ich texty v preklade znamenajú: "Zdravas dcéra Boha Otca, Zdravas Matka Syna Božieho, Zdravas Nevesta Ducha Svätého."

Po pravej a ľavej strane týchto oválov, na podlhovastých troch stranách podstavca, bol nápis obsahujúci údaje o čase výstavby monumentu. Preklad z latinčiny znie takto: " Za pontifikátu pápeža Inocenta XIII., za vlády rímskonemeckého cisára a uhorského kráľa Karola VI., bol z verejných zbierok a zbožného úsilia k Božskej sláve a úcte Panny Márie a svätých patrónov, pre potrebu verejnej zbožnosti a na večnú pamiatku postavený tento pamätný stĺp Nepoškvrnenej panny."

Autori: staviteľ Tornyossy Tomáš, sochár Šimon Grimming.

Materiál: z rôznych zdrojov (levočský kameň, jágerský kameň, kameň z Komlósu, prešovský kameň).

Vznik: r. 1720 - 1723.

Súsošie stojí na mieste niekdajšieho popraviska, postavené na pamiatku vojen a moru v rokoch 1720 - 1723. Pomník bol reštaurovaný v roku 1908, doplnený kópiami pôvodných sôch sv. Michala, Margity, Alžbety a archanjela Gabriela. Počas II. svetovej vojny bol pomník poškodený a v roku 1954 reštaurovaný Vojtechom Lőfflerom a D. Gavorom. V roku 1996 začala dpopsiaľ posledná rekonštrukcia vo firme ESO, Chvacho a Kolník v spolupráci s historikom umenia Gabrielom Kladekom.