Pridal/a Michal dňa St, 28. 09. 2022 - 17:55
Hlavný oltár Dómu sv. Alžbety

Dóm svätej Alžbety
O Posvätnej bazilike Svätej Alžbety
Jozef Weber - staviteľ podieľajúci sa na rekonštrukcii Dómu sv. Alžbety v 19. storočí

Košický hlavný oltár Dómu sv. Alžbety je svojou umeleckou koncepciou, nádherou a monumentalitou najvýznamnejším dielom svojho druhu na Slovensku a patrí k najvýznamnejším neskorogotickým tabuľovým oltárom v strednej Európe.

V historických prameňoch sa v Košickom Dóme uvádzajú nasledovné oltáre:

1454 - oltár sv. Ulricha (S. Udalricus)
1473 - ara beate Virginis
1473 - sv. Anny
1474 - 1477 - hlavný oltár (zachovaný)
1483 - oltár štrnástich sv. Pomocníkov
1500 - oltár sv. Mikuláša
1516 - oltár sv. Barbory
1516 - Mettercia oltár
zač. 16. stor. - oltár Smrti P. Márie
1516 - oltár Navštívenia p. Márie (zachovaný)
1522 - ružencový oltár

Zhotovenie oltára na základe údajov z mestských účtovných kníh sa predpokladá v rokoch 1474 až 1477. Je vysoký 11 m a široký 8 m. Oltár bol rekonštruovaný v rokoch 1847 (Ernest Seitze), 1890 - 1896, 1927 (František Ženíšek), 1947 (Peter J. Kern), 1950 - 1964 (prof. K. Veselý, bratia Kotrbovci), 1986 - 1992 (Mária Spoločníková).

Najvýznamnejšou časťou oltára je 48 tabuľových malieb v dvoch pároch pohyblivých krídel. Ak je oltár úplne otvorený, je vidieť hlavnú skriňu a 12 scén zo života sv. Alžbety. Po zatvorení prvého páru krídel je vidno 24 obrazov pašiového cyklu. Po zatvorení druhého páru krídel má oltár šírku skrine a vidno na ňom 12 výjavov mariánskeho cyklu.

autor textu: Fričovský

Značky