Pridal/a Michal dňa St, 28. 09. 2022 - 18:01
Gyula Benczúr

1844 - 1920

V rokoch 1846 až 1861 žil v Košiciach jeden z najvýznamnejších maliarov konca 19. a začiatku 20. storočia Gyula Benczúr. Narodil sa v Nyiregháze (Maďarsko), jeho otec bol Vilmos Bencúr, matka Paulína Laszgallnerová. Už v roku sa 1846 sa jeho rodičia so svojimi dvoma deťmi presťahovali do Košíc. Tu mladý Gyula Benczúr získal základné maliarske vzdelanie, pretože navštevoval kresliarsku školu bratov Klimkovičovcov.

Svoje mimoriadne nadanie zušľachťoval ďalším štúdiom na Mníchovskej akadémii pod vedením profesorov Hiltenspergera a Anschütza, v rokoch 1865 - 1869 navštevoval školu Pilotyho.

Do sveta maľby vstúpil ako významný portrétista a maliar veľkých plátien s historickými monumentálnymi výjavmi. Za svoj obraz Pokrstenie Vajka získal v roku 1878 zlatú medailu na parížskej Svetovej výstave. Portrétoval aj cisárovnú Alžbetu.

V rokoch 1876 - 1883 pôsobil na svojej Alma mater ako profesor. Potom sa však presťahoval do Budapešti a v novozaloženej majstrovskej umeleckej škole pôsobil ako riaditeľ. Jeho význam a medzinárodné ocenenia narastali, o čom svedčí skutočnosť, že v roku 1920 dostal ponuku zaujať post rektora akademických umení v Budapešti. Túto ponuku však odmietol a v roku 1920 aj zomrel v Dolányi. Na jeho počesť bola táto osudová obec premenovaná na Benczúrfalvu.

Značky