Pridal/a Michal dňa Št, 29. 09. 2022 - 21:33
Eugen Krón - zakladateľ košickej výtvarnej moderny 20. storočia

Eugen Krón - život a dielo - autor textu: Klára Samuelisová

 

Eugen Krón sa narodil 1. 5. 1882 v Sobranciach, zomrel 7. 1. 1974 v Budapešti.

Tento umelec patril medzi zakladateľov košickej maliarskej moderny, ktorá nadobudla svoj vrchol v 20-tych a 30-tych rokoch 20. storočia. V tom čase sa tvorba slovenských výtvarníkov delila zhruba na dve oblasti. Zatiaľ čo jedna skupina sa vyjadrovala formou tzv. "pro-slovenského národného umenia" s charakteristickými prvkami oslavy tunajšej prírody a jej ľudí (Benka, Fulla), pre skupinu okolo Eugena Króna bolo typické vyjadrovanie v súlade so svetovými umeleckými trendmi.

Po páde maďarskej komúny sa na základe pozvania Jozefa Poláka, ktorý v rokoch 1919 - 1938 v Košiciach pôsobil ako správca a neskôr riaditeľ Východoslovenského múzea, usadil sa Eugen Krón v Košiciach až do roku 1928, kedy z existenčných dôvodov mesto opustil a odišiel do Milána, a v roku 1956 do Budapešti.

Jeho tvorivo najvýznamnejšie obdobie však kritici vkladajú práve do čias jeho pôsobenia v Košiciach. Tu vytvoril svoje najvýznamnejšie cykly - litografie "Tvorivý duch" a "Muž Slnka".

Okrem vlastnej tvorby, ktorá vychádzala z moderného názoru expresionizmu, sa v Košiciach venoval aj pedagogickej činnosti. Na podnet J. Poláka založil a vyučoval v múzeu na kresliarskej a maliarskej škole. V tejto škole získali základy pre svoju neskoršiu tvorbu takí umelci ako Koloman Sokol, Konštantín Bauer, Juraj Collinásy, Jozef Fabini, Ľudovít Feld, Imrich Oravecz a ďalší, no aj mnoho talentovaných Košičanov z radov remeselníkov a obchodníkov.

Značky