Pridal/a Marek Bednář dňa Pi, 15. 04. 2022 - 18:26
Cisárska polepšovňa

Teraz sa budeme túlať "v chládku", nie však v tom väzenskom, ale len parkovom. Jeden z najstarších, najudržiavanejších a flórou i faunou najvzácnejší je na konci Komenského ulice neďaleko štadióna Lokomotívy. Park je vlastne areálom košickej Univerzity veterinárneho lekárstva a keď je už taký vzácny, tak ho aj oplotili. Teraz už ale jeho plot nemá až také opodstatnenie ako pred vyše storočím, keď tu postavili budovy Cisárskej polepšovne. O jej založení sa rozhodlo už v roku 1896, ale odovzdaná do užívania bola až v 20. storočí /1902/.

Spočiatku sa zamýšľalo, že tu bude 120 chovancov, ale potreba ukázala, že polepšovať naraz treba až 720 darebákov. A títo sa ešte počas 1. svetovej vojny museli tiesniť v areáli spolu s vojenskou nemocnicou. Po vojne, rozpade Rakúsko-Uhorska a vytvorení Československa, názov "polepšovňa" vylepšili na Komenského ústav pre výchovu opustenej mládeže celoštátnou rozumej celočeskoslovenskou pôsobnosťou. I tak sa tu naďalej polepšovalo, a to aspoň na jednom oddelení - justičnom. V druhom oddelení "sociálnej pečlivosti" boli deti opustené, zanedbané alebo mravne skazené, ktoré ale ešte nič nevyviedli. Aby sa pre nich z ústavu nestala škola zločinu, obe oddelenia boli prísne oddelené.

Na druhej strane národnosti a náboženstvá tu boli pestro pomiešané (ako sa na Košice patrí). O 8 - 18 ročných mládežníkov sa staralo126 pracovníkov. A okrem nich im tu slúžilo aj neživé vybavenie: kaplnka, nemocnica, knižnica a škola. A ešte aj pozemky, ktoré obrábali chovanci, lebo ich predstavení verili, záhradníctvo zušľachťuje. Niektoré výpestky od mládežníkov boli zasa také ušľachtilé, že získali ocenenia na výstavách u nás, a ich ručné práce dokonca aj v zahraničí.

V modernizujúcom sa ústave vznikli dielne na 17 remesiel. Vďaka tomu chovanci opúšťali ústav už aj s tovarišským výučným listom. Pre istotu, aby to nebolo aj so sobášnym listom, boli v ústave len chlapci. Ústav spolu s parkom plnil svoju funkciu, prispel k zníženiu kriminality, prosperoval ba bol aj pýchou Košíc až kým 4 roky po poslednej svetovej vojne - 5. októbra 1949 sa v tomto areáli nezačal prvý školský rok na v Československu druhej (po Brne) Vysokej škole veterinárneho lekárstva.

Park sa odvtedy zmenil, ale za prechádzku či posedenie stojí.

Milan Kolcún, turistický sprievodca mestom Košice