magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

RÚVZ Košice


kategória:SLUŽBY/Zdravie, regenerácia/Štátne a súkromné zdravotnícke zariadenia/

adresa:Ipeľská 1, 042 20 Košice

tel/fax:Tel:055/ 7860100, 7860101, 6436314 Fax:055/ 6436319

Popis:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.

Dňom 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č.578/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Novelizáciou tohto zákona došlo k zriadeniu Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré prevzali komptencie orgánov na ochranu zdravia, t.j. štátnych krajských a okresných hygienikov ako aj kompetencie štátnych zdravotných ústavov.
V našom regióne bol zriadený Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresov Košice I. – IV. a Košice – okolie.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva ako orgán na ochranu zdravia pri svojej činnosti postupuje v zmysle ustanovení zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich predpisov.

E-mail:
riaditel@ruvzke.sk
ruvzke@ruvzke.sk


Približná poloha sídla firmy
(poloha ULICE na ktorej sídli firma/inštitúcia)
na MAPE
:

<-- Nazad do zoznamu záznamov

<-- Nazad do sekcie služby

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606