CESTOVNÝ PORIADOK  KOŠICKEJ DETSKEJ ŽELEZNICE ČERMEĽ - ALPINKA V ROKU 2003
Autobusová linka MHD č. 29 - priame spoje na Alpinku (sú vyznačené tieňovane) a prípoje k vláčiku
Nám. osloboditeľov   6:59 7:59 9:29 9:59 10:59 12:59 13:59 15:29 15:59 16:59 18:59
Čermeľ         7:18 8:18 9:48 10:18 11:18 13:18 14:18 15:48 16:18 17:18 19:18
Alpinka - rázcestie             7:24 ... ... 10:24 ... 13:24 ... ... 16:24 ... 19:24
Detská železnica (premáva 1.5.-1.9. cez voľné dni a od 5. do 27.6. aj vo štvrtok a v piatok) e
0,- 0,- 0,- Čermeľ         ... 8:35 10:05 ... 11:35 ... 14:35 16:05 ... 17:35 ...
5,- 3,- 5,- Vpred (Čermeľ - vodáreň) ... 8:51 10:21 ... 11:51 ... 14:51 16:21 ... 17:51 ...
10,- 6,- 10,- Pionier (Alpinka - chata) ... 8:57 10:27 ... 11:57 ... 14:57 16:27 ... 17:57 ...
e
0,- 0,- 0,- Pionier (Alpinka - chata) ... 9:10 ... 10:40 12:10 ... 15:10 ... 16:40 18:10 ...
5,- 3,- 5,- Vpred (Čermeľ - vodáreň) ... 9:15 ... 10:45 12:15 ... 15:15 ... 16:45 18:15 ...
10,- 6,- 10,- Čermeľ         ... 9:25 ... 10:55 12:25 ... 15:25 ... 16:55 18:25 ...
     
Autobusová linka MHD č. 29 - priame spoje z Alpinky (sú vyznačené tieňovane) a prípoje od vláčika
Alpinka - rázcestie     7:30 ... 10:30 ... ... 13:30 ... 16:30 ... ... 19:30
Čermeľ         7:36 9:36 10:36 11:06 12:36 13:36 15:36 16:36 17:06 18:36 19:36
Nám. osloboditeľov   7:55 9:55 10:55 11:25 12:55 13:55 15:55 16:55 17:25 18:55 19:55
Vysvetlivka: e - premáva len cez voľné dni od 7.6. do 31.8.
DNI PREMÁVKY KOŠICKEJ DETSKEJ ŽELEZNICE V ROKU 2003 (sú vyznačené tučne a tieňovane)
MÁJ JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
Po   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25 1 8 15 22 29
Ut   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26 2 9 16 23 30
St   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27 3 10 17 24  
Št 1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28 4 11 18 25  
Pi 2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29 5 12 19 26  
So 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30 6 13 20 27  
Ne 4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24 31 7 14 21 28