magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košický samosprávny kraj

Kontakt

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
040 01 Košice

sekretariát predsedu:
Telefón: 055 / 7268 113
Fax: 055 / 7268 119
e-mail: vuc@kosice.regionet.sk

sekretariát predsedu:

JUDr. Zdenko Trebuľa
Telefón: 055/72 68 113
Fax: 055/72 68 119
e-mail: vuc@kosice.regionet.sk

kancelária predsedu:

JUDr. Eva Dancáková
tel: 055/72 68 118
e-mail: Dancakova.Eva@kosice.regionet.sk

tlačový hovorca:

Mgr. Zuzana Bobríková
Telefón: 055/72 68 128
e-mail: Bobrikova.Zuzana@kosice.regionet.sk

Ing. Soňa Jakešová Telefón: 055/72 68 114
e-mail: Jakesova.Sona@kosice.regionet.sk

sekretariát podpredsedu:

Ing. Ján Szőllős
telefón: 055/72 68 121
e-mail: podpredseda@kosice.regionet.sk

sekretariát podpredsedu:

Ing. Emil Ďurovčík
telefón: 055/72 68 171
e-mail: Durovcik.Emil@kosice.regionet.sk

riaditeľka úradu:

Ing. Rozália Múdra
Telefón: 055/72 68 141
Fax: 055 /72 68 149
e-mail: riaditelka@kosice.regionet.sk

Odbor regionálneho rozvoja:

Ing. Peter Ťapák
telefón: 055/72 68 220
e-mail: Tapak.Peter@kosice.regionet.sk

Odbor financií:

Ing. Beáta Cimmermanová
telefón: 055/72 68 210
e-mail: Cimmermanova.Beata@kosice.regionet.sk

Odbor vnútornej prevádzky:

Ing. Helena Cibuľová
telefón: 055/72 68 301
e-mail: Cibulova.Helena@kosice.regionet.sk

Organizačný odbor:

JUDr. Melánia Kolesárová
telefón: 055/72 68 200
e-mail: Kolesarova.Melania@kosice.regionet.sk

Odbor kultúry:

PhDr. Jana Kovácsová
telefón: 055/72 68 270
e-mail: Kovacsova.Jana@kosice.regionet.sk

Odbor dopravy:

Ing. Róbert Engel
telefón: 055/72 68 250
e-mail: Engel.Robert@kosice.regionet.sk

Odbor školstva:

Ing. Štefan Kandráč
telefón: 055/72 68 260
e-mail: Kandrac.Stefan@kosice.regionet.sk

Odbor sociálnych vecí:

Ing. Zuzana Jusková
telefón: 055/72 68 280
e-mail: Juskova.Zuzana@kosice.regionet.sk

Odbor zdravotníctva:

MUDr. Jozef Sabo
telefón: 055/72 68 290
e-mail: Sabo.Jozef@kosice.regionet.sk

Odbor správy majetku:

Ing. János Juhász
telefón: 055/72 68 322
e-mail: Juhasz.Janos@kosice.regionet.sk

Investičný odbor:

Ing. Darina Čizmárová
telefón: 055/72 68 300
e-mail: Cizmarova.Darina@kosice.regionet.sk

Odbor personálnej práce:

JUDr. Mária Öhlschlägerová
telefón: 055/72 68 127
e-mail: Ohlschlagerova.Maria@kosice.regionet.sk

Právny odbor:

Mgr. Ľudmila Dancáková
telefón: 055/72 68 154
e-mail: Dancakova.Ludmila@kosice.regionet.sk

Odbor územného plánovania:

Ing.arch. Anna Mareková
telefón: 055/72 68 241
e-mail: Marekova.Anna@kosice.regionet.sk

Vysunuté pracoviská:

Michalovce
Gorkého 1, 07101 Michalovce
tel: 056 6884 661
E-mail: michalovce@kosice.regionet.sk

Rožňava
Šafárikova 20, 04801 Rožňava
tel: 058 7885 220
E-mail: roznava@kosice.regionet.sk

Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1, 05280 Spišská Nová Ves
tel: 053-4297252
E-mail: snv@kosice.regionet.sk

Trebišov
M. R. Štefánika 866, 07801 Trebišov
tel: 056 6684 540
E-mail: trebisov@kosice.regionet.sk

Moldava nad Bodvou
Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
tel: 055 4602 386
Email: moldava@kosice.regionet.sk

Brusel
Liaison Office of Kosice region
Avenue Cortenbergh 89
Brusseles 1040
Belgium
tel: +32 2741 8271
fax: +32 2742 0791
GSM: +32 496 719 066
brusel@kosice.regionet.sk