magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Šperk v čase

Doba kamenná

Pôvodne sa šperky vyrábali z rôznych organických látok - kameň, drevo, zvieracie zuby, jantár a korál. Najstaršie zbierky vyrobené z kovu pochádzajú z neskorej doby kamennej - eneolitu. Na ich výrobu sa použila meď a zlato.

Doba bronzová a doba železná

V tejto fáze vývoja ľudskej spoločnosti sa vyrábali šperky hlavne z bronzu. Zhotovovali sa najmä náušnice, nákrčníky, prstene, náhrdelníky, náramky, záušnice, nánožné kruhy, ihlice a opasky zdobené geometrickou a rastlinnou ornamentikou. V múzeu vystavené bronzové šperky pochádzajú z archeologických nálezov na východnom Slovensku.

Ranný stredovek

Šperky boli takmer výlučne výsadou vládnucej triedy. Zlatníci, teda aj šperkári, pracovali v službách svetských a cirkevných hodnostárov. Relikviáre, kríže, diadémy, korunky, spony a prstene symbolizovali stavovskú nadradenosť ich majiteľov.

Románsky šperk

Popri byzantskom, benátskom a nemeckom importe je románsky šperk aj dielom slovenských majstrov, ktorí nadväzovali na domácu tradíciu, no preberali aj západoeurópske projekty. Od 14. storočia preniklo do mestského prostredia zlatníctvo ako cechové remeslo a tým aj výroba šperkov. Ich konzumentov sa stal patriciát a zámožní mešťania.

Gotický šperk

Spočiatku v domácom gotickom šperkárstve pretrvávajú románske formotvorné zásady. Neskôr sa obohacuje o nové typy. Najobľúbenejšie boli rôzne druhy opaskov, zdobené rytou ornamentikou. dekoratívne pôsobili aj spony na zapínanie plášťa.

Renesančný šperk

Pre toto obdobie je typický šperk farebný, reliéfny a druhovo veľmi bohatý. Nebol už len samostatnou kompozíciou z kovu, ale aj drobnou plastikou zdobenou emailom, drahými kovmi a drahokamami. V 16. a 17. storočí šperkárstvo na území dnešného Slovenska čerpalo zo silnej domácej tradície, ale inšpirovalo sa ja nemeckými predlohami. Významnými centrami renesančného zlatníctva boli Košice a Levoča.

O rozmanitosti gotického a renesančného šperku svedčia z zbierkach vystavené pečatné prstene s drahými kameňmi a medailón.

Barokový šperk

Vtedajší šperkár využíval predovšetkým pôsobivý brus drahokamov. Osádzal nimi ihlice a brošne v tvare mušlí, stúh, hviezdic a kvetinových konárikov. V 2. polovici 18. storočia boli v móde veľké brošne - kamey s antickými mnotívmi vkladanými do zlata. Šperkárstvo na východnom Slovensku bolo na vysokej úrovni a tunajší šperkári boli dodávateľmi emailových šperkov do vzdialenejších oblastí Uhorska.

Klasicistický a empírový šperk

V 19. stroročí pracovali šperkári predovšetkým pre meštiacku vrstvu obyvateľstva. Ich triezvemu vkusu zodpovedala úzka škála základných typov šperkov. Tvorili ich komplety: náhrdelník, náramok, náušnice a prívesok. Niekdajšia rozmanitosť mužských šperkov sa zredukovala na retiazku na hodinky, pečatný prsteň, kravatovú ihlicu a manžetové gombíky.

Typické sú aj šperky z lisovaného zlatého alebo strieborného plechu nízkej rýdzosti, pozlacované rozlične sfarbeným zlatom. Jemne tvarovaný klasicistický a empírový šperk od polovice 19. storočia vystriedali robusnejšie barokizujúce tvary. Neskôr sa do výzdoby šperkov dostali ornamenty i tvarové prvky z minulých storočí - renesancie, baroka a rokoka. Popri výrobe z drahých kovov sa používali aj menej hodnotné materiály.

Koniec 19. a 20. storočie

Prelom 19. a 20. storočia je vo výtvarnom umení spojený s umeleckým slohom zvaným secesia. V šperkárstve sa vyznačuje rastlinným ornamenton s nezvyčajnou technickou dokonalosťou v prevedení. Okrem tradičných materiálov sa využívala aj meď a oceľ, syntetické kamene, sklenené pasty a umelé materiály.

V piatich vitrínach sú prezentované rôzne časové úseky v šperkárskej tvorbe 20. storočia - od secesie až po ukážky súčasnej strojovej výroby a individuálnej ateliérovej tvorby. V štyroch vitrínach sú vystavené originálne šperky vyhotovené z liatiny a leštenej ocele, tiež imitácie drahých kameňov z konca 19. až začiatku 20. storočia. Ukážky jabloneckej bižutérie sú prezentované od 50. rokov 20. storočia až po súčasnosť.

Tradičná výroba ľudových šperkov sa stala vzorom a inšpiráciou pre súčasnú výrobu, ktorá sa rozvinula prostredníctvom Ústredia ľudovej umeleckej tvorby. V závere expozície sa nachádzajú ukážky tradičného a súčasného ľudového šperku od druhej polovice 19. storočia po súčasnosť.


Fajansový náhrdelník zo staršej doby bronzovej. Košice.


Zlaté šperky zo staršej bronzovej doby. Nižná Myšľa.


Pohľad do expozície prezentujúcej šperkárstvo. Ukážka bižutérie z konca 19. a začiatku 20. storočia.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk