magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Charakteristika zbierky

Zlatníctvo patrí k najstarším a najvýznamnejším umeleckým remeslám na Slovensku. Oddávna sa zameriavalo na výrobu kultových, dekoratívnych a úžitkových predmetov, ako aj šperkov. Delí sa na tri základné odvetvia: kovotepectvo, resp. strieborníctvo, šperkárstvo a pečaťorypectvo.

Na výrobu zlatníckych artefaktov sa používali rôzne materiály, predovšetkým striebro, zlato, platina, ako aj pozlátené kovy - meď, mosadz a bronz. Spracúvali sa rôznami technikami odlievania, tepania, spájania a cizelovania. Z ozdobných techník sa používal filigrán, rytie, granulácia, niello, zdobenie maľkou, perlami a drahými kameňmi. Tradície a bohatá minulosť zlatníckeho remesla, vznik najstaršieho zlatníckeho cechu na Slovensku v Košiciach, ako aj hodnotný súbor zlatníckych zbierok Východoslovenského múzea sa stali podnetom k vzniku špecializovanej zlatníckej expozície, ktorá bola sprístupnená v roku 1983.

Expozícia je výsledkom zbierkovej činnosti múzea od jeho vzniku v roku 1872 až po súčasnosť. Okolo 800 zlatníckych artefaktov prezentuje remeslo z hľadiska historického, dokumentárneho a umeleckoremeselného spracovania drahých kovov.

Bohatý zbierkový fond sa začal budovať v prvých rokoch existencie múzea. Jeho základ tvorili galvanoplastické odliatky významných gotických a renesančných artefaktov európskeho zlatníctva, ktorými sa nahrádzali v prvých expozíciach výtvarne a historicky výtvarné diela.

Akvizičnou činnosťou múzea sa postupne profiloval charakter zbierky, ktorá bola obohatená o vzácne liturgické nádoby, profánne a dekoratívne predmety, ako aj šperky. Časť významných zlatníckych prác a unikátnych dokladov o činnosti zlatníkov v dôsledku štátoprávnych zmien, ktoré postihli Košice dvakrát, odviezli do zahraničia. Napriek tejto skutočnosti sa po roku 1946 aktívnou zberateľskou činnosťou zbierka doplnila o nové doklady zlatníckej práce. Významný zlom v tejto zbierke nastal v roku 1957, keď múzeum dostalo do správy časť zlatníckych artefaktov z inventára grófa Csákyho v Hodkovciach. V tom istom roku pribudli do múzea vlatnícke artefakty z invetára grófa Andrássyho v Krásnej Hôrke. Obdobie rokov 1960 až po súčasnosť sa vyznačuje stálam nárastom zbierok akvizíciami, kúpami, deponátmi a darmi.

Zlatnícka expozícia približuje bohatú minulosť zlatníckeho remesla a prácu zlatníkov od 14. storočia až po súčasnosť. Načrtáva atmosféru prostredia i okolnosti vzniku, techniky spracovania a uplatnenie ozdobných techník na zlatníckych predmetoch.


Pohľad do zlatníckej expozície s ukážkou prác jednotlivých cechových organizácií.


Hroznový pokál. P. Kecskeméti. Košice. 1664. Pozlátené striebro. Ev. far. úrad v Košiciach.


Monštrancia. J. Szillay. Levoča. 1770. Pozlátené striebro, drahokamy, email. Rím.-kat. farský úrad v Košiciach.


Tepaný mosadzný reliéf zo súsošia Immaculaty znázorňujúci mor. Autor - J. Immerwohl, 1720 - 1723.


Tepaný mosadzný reliéf zo súsošia Immaculaty znázorňujúci vojnu. Autor - J. Immerwohl, 1720 - 1723.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk