magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Tráci a Kelti

Doba železná
700 - 0 pred n. l.

Už v staršej dobe železnej, v dobe halštatskej, prenikli na jej územie kočovné kmene Skýtov a Trákov, ktorí so sebou priniesli svojráznu hmotnú kultúru i výdobytky z južných a juhovýchodných oblastí Európy, znalosti výroby železa z rudy i výrobky keramiky.

V mladšej dobe železnej, dobe laténskej, prenikli do Karpatskej kotliny vojenské družiny Keltov, ktorí do vlastnej svojráznej kultúry prevzali výdobytky antickej civilizácie. Postupne osídlili aj naše územie a výrazne zasiahli do života pôvodného domáceho obyvateľstva. Obdobie staršej doby železnej na východnom Slovensku je však málo známe, pohrebiská kočovných Skýtov a Trákov zatiaľ nepoznáme.

Bojovní Kelti zaberali svoje nové sídla so zbraňou v ruke. Ojedinelé žiarové hroby (Košice, Valaliky, Kechnec, Seňa, Čaňa, Kráľovský Chlmec, Orechová) a birituálne pohrebisko v Ižkovciah dokladajú prienik Keltov a ich symbiózu s pôvodným domácim obyvateľstvom. V ich hroboch sa našli železné meče, kopije, sekáče, železné a bronzové spony a mnohé iné pamiatky.

V poslednom storočí starého letopočtu, v súvisloti s neustálym tlakom Dákov z juhovýchodu vznikli strediská s keltsko-dáckym osídlením. Hradisko v Zemplíne bolo nedobytnou pevnosťou s remeselnícko obchodným strediskom s rozsiahlym hospodárskym zázemím. hrnčiarske dielne tu produkovali typickú laténsku, na kruhu vytáčanú a maľovanú keramiku.

V hornatých oblastiach severného Slovenska vznikla na prelome 2. a 1. storočia pred n. l. púchovská kultúra, ktorá sa spája s historickými Kotínmi. Kotíni sa zaoberali ťažbou a spracovávaním železa.


Model hrnčiarskej pece, mladšia doba železná.


Bojový sekáč z mladšej doby železnej.


Železný nôž s bronzovou rukoväťou zo staršej doby železnej.


Keramika zo žiarových hrobov z mlašej doby železnej.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk