magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Slovania a počiatky národných dejín

Včasný stredovek
500 - 1000 rokov n.l.

Slovania podľa písomných prameňov vstúpili na scénu európskych dejín na začiatku 6. storočia. Z pôvodnej zakarpatskej oblasti postupne prenikli až k dolnému povodiu Labe, na juh až do alpských krajín a do Podunajska a čoskoro ohrozovali Byzantskú ríšu a jej hlavné mesto Carihrad. Územie Slovenska osídlili ešte pred vpádom Avarov do karpatskej kotliny. Na začiatku 7. storočia ich podunajské kmene vytvorili kmeňový zväz - Samovu ríšu, a o dve storočia neskôr aj svoj najstarší štátny útvar - Veľkú Moravu.

Prvé pamiatky pripisované starým Slovanom na území východného Slovenska sa spájajú s keramikou prešovského typu (Prešov), datovanej ešte do mladšej doby rímskej a počiatkov sťahovania národov.

Koncom 7. storočia plynulý vývoj osídlenia východného Slovenska, hlavne v Košickej kotline, narušil zásah Avarov, ktorí už okolo roku 568 ovládli centrálne časti Karpatskej kotliny. Došlo k tesnému súžitiu so Slovanmi, čo dokladá osobitá avarsko-slovanská kultúra. Jej pamiatky poznáme z rozsiahlych, prevažne kostrových pohrebísk z konca 7. až začiatku 9. storočia (Kechnec, Valaliky, Barca, Šebastovce) a vzácne aj zo sídlisk (Nižná Myšľa).

Na hradisku v Spišských Tomášovciach - Čingove sa našli i viaceré kostrové hroby, ktoré dokladajú úzke vzťahy Spiša s oblasťou Veľkej Moravy a azda aj prvé prejavy christianizačných snáh smerujúcich z centier Veľkej Moravy na východné Slovensko.

Veľmi dôležitú úlohu zohralo hradisko na Zemplíne. Tu bol zrejme na určitý čas zastavený nápor staromaďarských družín, ktoré v závere 9. storočia prenikli do Karpatskej kotliny a na území východného Slovenska obsadili iba neveľkú časť Medzibodrožia.

Aj napriek zásahu starých Maďarov pokračoval život Slovanov na východnom Slovensku dosť dlho bez podstatnejších zmien. Až po vytvorení jednotného uhorského štátu oblasti východného Slovenska definitívne vojensky ovládli družiny Arpádovcov.


Detail hrobu slovansko-avarského bojovníka z Košíc - Barce; 8. storočie.


Slovanská keramika zdobená vlnicami; 8. - 9. storočie.


Keramika zo slovanského sídliska v Blatných Remetoch.


Súbor strieborných nákončí zo staromaďarských hrobov z Medzibodrožia; 10. storočie.


Hrniec zo slovensko-avarského pohrebiska z 8. storočia.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk