magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

„Hľadaj poklady svojho mesta“

Nachádzate sa na stránke s testom, ktorý zvládli žiaci základných škôl.

Test je tématicky venovaný histórii Košíc a jeho autorkou je Mgr. Uršula Ambrušová, historička a odborná pracovníčka Východoslovenského múzea.

Otestujte sa aj Vy. Zaznačte si vami vytipované odpovede a pod testom si kliknite na linku VÝSLEDKY TESTU. Ak uhádnete aspoň polovicu, môžete byť na svoje znalosti o Košiciach hrdí.

Hľadaj poklady svojho mesta


Vedomostný test o histórii mesta Košice

1. V expozícii Východoslovenského múzea sa nachádza hromadný nález s názvom Košický zlatý poklad. Napíšte z koľkých kusov mincí pozostáva.

a/ 2986 ks
b/ 2920 ks
c/ 2856 ks

2. V expozícii Košického zlatého pokladu Východoslovenského múzea, v časti Peniaze v našich dejinách sú vyinštalované papierové platidlá tzv. bankocedule. Napíšte meno panovníka ktorý ich zaviedol.

a/ Mária Terézia
b/ Jozef II.
c/ Karol III.

3. Napíšte rok založenia jednej z najstaršej, dodnes fungujúcej mincovne na našom území, ktorú založil uhorský kráľ Karol Róbert z Anju.

a/ 1316
b/ 1328
c/ 1411

4. Súsošie Immaculata v Košiciach, známe tiež ako „morový stĺp“, bol postavený na pamäť moru, ktorý zúril v meste a jeho okolí v rokoch 1710 - 1711. Napíšte, v ktorých rokoch bol „morový stĺp“ postavený.

a/ 1712 - 1715
b/ 1720 - 1723
c/ 1730 - 1734

5. V rokoch 1904 až 1906 sa zorganizovalo pod záštitou Uhorskej vlády dovezenie nielen telesných pozostatkov, ale aj častí z originálneho domu Františka II. Rákocziho z Rodošto v Turecku. Napíšte, v ktorých rokoch sa realizovala stavba repliky domu Františka II. Rákocziho, v areáli Katovej bašty.

a/ v rokoch 1909 - 1912
b/ v rokoch 1924 - 1928
c/ v rokoch 1940 - 1943

6. Typickými peňažnými razbami z obdobia povstania Františka II. Rákocziho boli medené mince. Okrem nich sa razili strieborné poltury, poltoliare, zlatky a dukáty. Napíšte, v ktorých rokoch sa razili povstalecké mince.

a/ v rokoch 1707 - 1711
b/ v rokoch 1704 - 1708
c/ v rokoch 1703 - 1707

7. V posledných rokoch svojho života sa František II. Rákoczi venoval aj remeselníckym prácam, čoho dokladom je aj výzdoba jedálne v expozícii Rodošto - Pamätný dom Františka II. Rákocziho. Napíšte, ktorým remeselníckym prácam sa venoval.

a/ kováčstvo, zámočníctvo
b/ stolárstvo, maliarstvo
c/ zlatníctvo, striebrotepectvo

8. František II. Rákoczi zomrel 8. apríla 1735. Telo spočívalo najprv v Carihrade, po roku 1906 v Košiciach. Napíšte, kde preniesli srdce Františka II. Rákocziho.

a/ do kláštora v Grosbois
b/ do kláštora v Paríži
c/ do kláštora v Marseille

9. Napíšte v akom umeleckom slohu je vyhotovená zlatá reťaz z hromadného nálezu s názvom Košický zlatý poklad v expozícii Východoslovenského múzea.

a/ renesančnom
b/ barokovom
c/ rokokovom

10. Napíšte koľko mincovní je zastúpených, v hromadnom náleze s názvom Košický zlatý poklad v expozícii Košického zlatého pokladu Východoslovenského múzea.

a/ 56 mincovní
b/ 81 mincovní
c/ 92 mincovní

VÝSLEDKY TESTU

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk