magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Doba sťahovania národov

400 - 500 rokov n. l.

Expanzia bojovných mongolských Hunov koncom 4. storočia vyvolala chaos a následné reťazové sťahovanie národov strednej a východnej Európy. Do pohybu sa dali kmene východogermánskych Gótov i sarmantských Alanov. Huni sa usadili v nížinách východne od Dunaja, odkiaľ pre niali hlbšie do strednej a západnej Európy. V roku 410 spustošili Rím a prenikli na územie Panónie, južného Slovenska a ďalej na západ až k Rýnu, kde boli neskôr porazení. Po smrti obávaného vládcu Attilu (roku 453) sa mohutná kočovnícka ríša rozpadla. Potisie a územie pozdĺž Dunaja sa dostali pod g´tsku zvrchovanosť, neskôr pod vládu Gepidov a Longobardov.

Dobu sťahovania národov reprezentujú na východnom Slovensku malé pohrebiská a ojedinelé kostrové hroby (Kapušany, Košice, Čaňa), v ktorých sa našli predmety východného pôvodu. Patria k nim strieborné, plechové spony, pracky, kovové zrkadielka, džbány a podobne.

Časť nálezov kostrových hrobov v Čani je pravdepodobne aj domáceho pôvodu a dôkazom existencie miestneho, zrejme podrobeného obyvateľstva. Výsadné postavenie v rámci tohto obyvateľstva mala vládnuca vrstva, ktorá sa tu udržala aj po zrútení Hunskej ríše. Dokladom jej existencie je hrob z Košíc - Bankova, ktorý podľa typicky ženského inventára (zrkadielka a kosteného hrebeňa) možno pripísať príslušníčke spoločensky nadradenej vrstvy z radov cudzích obyvateľov. Jej honosná strieborná pozlátená pracka je jedinečným výrobkom gótskych šperkárov a dodnes jedným z najkrajších nálezov z doby sťahovania národov u nás.

Dobou sťahovania národov sa ukončilo germánske osídlenie nášho územia Gernámi tieto miesta opustili a ich posledné zvyšky pohltilo nové etnikum - Slovania.


Džbán s vlešťovanou výzdobou z Košíc z obdobia sťahovania národov.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk