magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

V susedstve Rímskej ríše

Doba rímska
0 - 400 rokov n. l.

Na začiatku nášho letopočtu sa územie Slovenska dostalo do susedstva Rímskej ríše a pod silné vplyvy antickej kultúry. Na Rimanmi neobsadenom území sa objavili prvé, zo severu sa valiace germánske kmene. Východné Slovensko obsadili Germánski Vandali a z východu prenikajúce skupiny Sarmatov. Vpád Vandalov sa spája s nálezmi przeworskej kultúry. Jej nositeľom patrili žiarové hroby pod mohylami v Lesnej a Zemplíne.

Osídlenie východného Slovenska v dobe rímskej najlepšie dokladajú početné sídliská (Šebastovce, Péde, Trstenné pri Hornáde, Blažice, Bohdanovce a iné), na ktorých sa podarilo dokryť jednoduché príbytky, hospodárske objekty a remeselnícke dielne.

V mladšej dobe rímskej došlo na východe Slovenska k výraznému rozkvetu germánskych osád. Na sídliskách v Blažiciach a Bohdanovciach vznikli špecializované hrnčiarske dielne a ich keramikou zásobovali vzdialené oblasti.

V hroboch z Ostrovian a Cejkova sa našli zlaté a strieborné šperky, zlatý kalich, strieborné, bronzové a sklenené nádoby. Zlaté šperky, zrejme výrobky antických dielní sa našli aj na iných lokalitách východného Slovenska. Žiaľ tieto nálezy, ktoré sa zachovali nie sú uložené vo Východoslovenskom múzeu, ale vo Viedni a v Budapešti.

Koncom 4. storočia sa v Karpatskej kotline objavili kočovní Huni.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk