magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

V okovách neslobody

Neskorý stredovek a počiatky novoveku
1526 - 1848

Po bitke pri Moháči Turci plienili Uhorsko. Ich postup zastavili Košice. Krajinou sa zároveň niesli i náboženské nepokoje, vlna reformácie, vzápätí násilná rekatolizácia, opierajúca sa o moc viedenského dvora. Uhorská šľachta bojujúca za nezávislý feudálny uhorský štát organizovala protihabsburgské povstania. celé 17. storočie až po začiatok 18. storočia bolo poznačené bojmi, počnúc povstaním Štefana Bočkaja, Gabriela Betlena, Juraja II. Rákócziho, Imricha Tököliho a končiac kuruckými zástavami Františka II. Rákócziho. nakoniec uhorská šľachta si ubránila aspoň svoju stavovskú ústavu a habsburgovci, ktorí porazili Turkov, si zabezpečili uhorskú korunu na "večné časy".

Kultúrny vývoj na východnom Slovensku v 16. - 17. storočí sa niesol v znamení humanizmu a reformácie. reformácia luterovského typu sa rýchlo šírila v mestách (Levoča, Bardejov) a pridávali sa aj mnohé šľachtické rodiny. medzi maďarským obyvateľstvom, najmä v južných častiach východného Slovenska, sa šíril kalvinizmus. Oslabená katolícka cirkev sa snažila získať opäť moc prostredníctvom jezuitov a iných reholí, zakladaním škôl a cieľavedomou rekatolizačnou politikou. V roku 1657 vznikla univerzita s filozofickou a teologickou fakultou v Košiciach.

V 18. a na začiatku 19. storočia sa prejavila kríza feudalizmu, Reformy M. Terézie a Jozefa II. mali odstrániť najväčšie problémy hospodárskeho a sociálneho života. Zakladali sa manufaktúry, z nich najvýznamnejšie na východnom Slovensku boli kameninové (Spišská Nová Ves, Prešov, Rožňava, Košice, Muráň). Kožiarske manufaktúry vznikli vo Finticiach, Rožňave, súkennícka v Košiciach. I naďalej sa však udržiavala cechová výroba. Od druhej polovice 18. storočia dosiahla väčší význam v hospodárstve krajiny ťažba medi a železnej rudy na Spiši a na Gemeri.

V roku 1931 zachvátilo veľkú časť východného Slovenska roľnícke povstanie, ktoré upozornilo na neudržateľnosť feudálnych pomerov, nenávisť roľníctva voči šľachte. Od konca 18. storočia tu začali pôsobiť spolky národne uvedomelej inteligencie ako Slovenské učené tovarišstvo v Solivare, Rožňave, Košiciach, Spišskej Kapitule a študentské spolky v Levoči, Kežmarku a Prešove.

Po vypuknutí revolúcie vo Viedni a Pešti v roku 1848 sa spolu s bojom o nové ekonomicko-spoločenské pomery začal aj zápas Slovákov o ich národné zrovnoprávnenie v Uhorsku.


Bojový palcát z 15. storočia.


Malé delo z 15. storočia.


Bratrícke zbrane z 15. storočia.


Bratrícke zbrane z 15. storočia.

pokračonavie fotogalérie tu

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk