magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Umelecké kovolejárstvo na východnom Slovensku

Špecializovaná výstava Východoslovenského múzea (pôvodne inštalovaná v Urbanovej veži) približuje umelecké kovolejárstvo, ktoré má na východnom Slovensku už vyše 600 ročné tradície. Jej účelom je zobraziť zaujímavý, ale trošku zanedbaný úsek výtvarnej tvorby - umeleckého zlievania kovov od 14. storočia až po 20. storočie. Výstava nepredstavuje len diela vysokej umeleckej hodnoty, ale tiež predmety po výtvarnej stránke menej významné, ktoré však získali široké uplatnenie v úžitkovej a komerčnej tvorbe.

Najrozšírenejším umeleckým remeslom v stredoveku bolo zvonolejárstvo. Majstri odlievali zvony, krstiteľnice, neskôr delá a mažiare. Zbierka zvonov patrí k najmladším súborom múzea. Zberu kovolejárskych výrobkov sa prv nevenovala pozornosť a do zbierok sa dostali len ojedinele lejárske produkty, zakúpené od prešovskej a košickej zvonolejárskej dielne bratov Buchnerovcov, alebo priamo od farských úradov.

Základom zbierky sa stala kolekcia 19 zvonov východoslovenskej proveniencie, z ktorých k najvýznamnejším patria gotické zvony zo Spiša a zvony Ján a Urban z Košíc. V 18. storočí dochádza k prudkému rozvoju a rozmachu cinárskeho remesla a zlievačstva farebných kovov. Odlievali sa úžitkové a ozdobné predmety pre domácnosť, ako aj rôzne dekoratívne a kultové predmety.

Najväčšiu rozmanitosť dosiahla kultová lietina v oblasti úžitkových a ozdobných predmetov pre domácnosť v 19. storočí, keď dochádza k zániku cechovej výroby a k rozvoju železiarskej továrenskej výroby na domácej surovinovej báze. Z liatiny sa odlievali rôzne drobné predmety ako napr. svietniky, kalamáre, kľučky, ťažítka a podobne. Často sa dolievali aj väčšie interiérové predmety ako pece, vešiaky, lustre a zábradlia. Liatinové ozdobné náhrobníky, ktoré dali cintorínom osobizný vzhľad, sa odlievali od konca 18. storočia.


Celkový pohľad do expozície kovolejárstva, ktorému dominuje kópia kanónu zo 17. storočia.


Nádherný odlievaný vešiak z 19. storočia kombinujúci rastlinné a zvieracie motívy.


Dekoratívne umenie 19. storočia reprezentuje výstavný luster kombinácie zlata a ebenu.


Séria odliatkov výzdoby delových hlavní a kuriózna hradbová puška používaná na začiatku 18. storočia.


Detail ukončenia delovej hlavne tzv. Bebekovského kanóna pochádzajúceho z Krásnej hôrky.


Výzdoba delovej hlavne s latinským nápisom František Bebek z Plešivca - 1547.


Odliatok románskej krstiteľnice reprezentuje najstaršie kovolejárske umenie v regióne východného Slovenska.


Zvonolejárstvo, akási kráľovná kovolejárstva, bolo zastúpené hlavne výrobcami zvonov v Košiciach.


Osobitnou kapitolou kovolejárstva sú kovové náhrobné kríže, ale tiež vykurovacie pece rozšírené najmä medzi nemeckým etnikom tunajšieho regiónu.


Nádherný eklektický maskarón pochádzajúci z výzdoby tzv. Andrássyho paláca v Košiciach. Jedná sa o veľkosériový umelecký výrobok, ktorého bolo na paláci použitých niekoľko desiatok kusov.


Kolekcia liatinových pecí, ktoré sa vyrábali v lokalite dnes už neexistujúcej obce Košické Hámre, ale aj na iných miestach.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk