magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Východoslovenské múzeum patrí medzi najstaršie muzeá na Slovensku. Vzniklo r. 1872 ako spolkové múzeum pod názvom Hornouhorské múzeum. Za vyše 120-ročnej existencie múzeum sústredilo a dnes spravuje takmer pol milióna zbierkových predmetov z oblasti dejín umenia, umeleckých remesiel, histórie, numizmatiky, etnografie, prírodných vied, fotografie. Reprezentatívny výber zo zbierok múzea je prezentovaný v tematicky ucelených expozíciách, zameraných hlavne na územie regiónu východného Slovenska.

Kontakt: Hviezdoslavova 3; 04136 Košice; tel.: 095/62 230 61
otvorené: Utorok až Sobota - 9.00 - 17.00, Nedeľa - 9.00 - 13.00

Okrem krátkodobých výstav ponúka múzeum stále expozície:

 • ĽUD - TVORCA TRVALÝCH HODNOT - archeologická a historická expozícia. Táto expozícia starších dejín sprístupňuje verejnosti historický vývoj východného Slovenska od prvých materiálnych dokladov existencie človeka na tomto území až do roku 1848. Črty regiónu zvýrazňuje dokladmi vývoja od začiatkov osídľovania cez rozmach remesiela obchodu slobodných miest v stredoveku, obdobie stavovských a protitureckých vojen až po meruôsme roky. /Nám. Maratónu mieru č.2/

 • KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD - nález zlatých mincí z 15. - 17. stor. z Košíc. Obsahuje 2920 mincí, 3 medaily a renesančnú zlatú reťaz. Expozícia je doplnená tromi ďalšími pokladmi, a to sú bohdanovský, tzv. "malý" košický a veľkofolkmársky. /Nám. Maratónu mieru č.2/

 • KOŠICKÉ STOROČIA - MIKLUŠOVÁ VAZNICA - dejiny mesta Košice. Sprístupnená je časť podzemných priestorov bývalej mučiarne na Hrnčiarskej ulici. Táto väznica slúžila svojmu účelu od r. 1618 do r. 1909. Od r. 1942 je tu muzeálna expozícia zameraná na históriu mesta, remeslá a obchod, trestné právo a súdnictvo v stredoveku. V podzemí je zrekonštruovaná stredoveká mučiareň a väzenské kobky. /Pri Miklušovej väznici 10/

 • RODOŠTO - PAMATNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKÓCIHO - originálny interiér orientálnej jedálne so zbierkami viažúcimi sa k osobe veľkého kniežaťa. /Hrnčiarska 7 - Katova Bašta/

 • PENIAZE NA VÝCHODNOM SLOVENSKU - vývoj platidiel na území Slovenska od 2. stor. pred. n. l. do roku 1992. /Nám. Maratónu mieru č.2/

 • ZLATNÍCKA EXPOZÍCIA - zlatníctvo na východnom Slovensku. /Nám. Maratónu mieru č.2/

 • PRÍRODA KARPÁT - prezentácia hmotných dokladov z historickej geológie, paleontológie, mineralógie, botaniky a zoológie. /Hviezdoslavova č.3/

 • STOROČIA V UMENÍ - umeleckohistorická expozícia. Vývoj umenia od ranného stredoveku až do začiatku 20. stor. /Hviezdoslavova č.3/

 • ČERVENÝ KLÁŠTOR- História kláštora, jeho stavebný vývoj, umelecko-historické pamiatky a spôsob života mníchov kartuziánskej a kamaldulskej rehole. Expozícia lekárenstva. /Vysunutá expozícia Východoslovenského múzea - kontakt: 056 06 Červený Kláštor; tel.: 0964/2355/

 • UMELECKÉ KOVOLEJÁRSTVO NA VÝCHODNOM SLOVENSKU - široká škála kovolejárskych výrobkov od zvoncov, stredovekých kanónov cez sakrálne a úžitkové ozdobné predmety. /zvonica sv. Urbana pri Dóme sv. Alžbety na Hlavnej ulici/

   
  (c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk