magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Československé papierové platidlá (1919 - 1939)

Po vyhlásení samostatnosti Československej republiky (28. 10. 1918) platili na celom území štátu plalidlá rakúsko-uhorskej banky. Menová odluka sa uskutočnila 26. februára 1919, keď sa uzavreli hranice a československé úrady do 12. marca okolkovali rakúsko-uhorské bankovky v hodnotách 10, 20, 50, 100 a 1000 korún, ktoré sa stali prvými československými štátovkami. Medzi kolkovanými platidlami boli v obehu aj neokolkované jedno- a dvojkoruny a mince. Ostatné platidlá sa stiahli z obehu.

Zákonom z 10. apríla 1919 bola vyhlásená československá mena - koruna československá.

Kolkované peniaze postupne nahradili československé štátovky I. emisie s dátumom 15. apríla 1919, ktoré vyšli v hodnotách 1, 5, 20, 50, 100, 500, 1000 a 5000 korún.

Už v roku 1920 vyšla druhá, technicky dokonalejšia emisia štátoviek. V roku 1926 začala svoju činnosť Národná banka československá, ktorá dostala na 15 rokov právo vydávať bankovky. Od roku 1927 dala do obehu bankovky v hodnotách 10, 20, 50, 100, 500 a 1000 korún.


Päťdesiatkorunáčka z roku 1919.


Stokorunáčka z roku 1931.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk