magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Prehľad vybraných výstav
Architektúra a história budovy

 

Galéria vznikla v r. 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria (v r. 1960 - 1991 pôsobila pod názvom Východoslovenská galéria, od r. 1992 do r. 1996 niesla názov Galéria Júliusa Jakobyho). Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne. V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 600 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehľad o umení na Slovensku v 20. storočí. Galéria ročne usporiada vo vlastných priestoroch, v iných inštitúciách na Slovensku i v zahraničí vyše 40 výstav.

Sídlom galérie je od r. 1992 bývalý Župný dom na Hlavnej ulici. V centre mesta, neďaleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici, je umiestnená druhá budova galérie. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. storočia bol na konci 19. storočia upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akad. maliar J. Bencúr.

Expozícia "Maľba 19. storočia na východnom Slovensku" predstavuje v prehľade diela umelcov, ktorých život a tvorba sú späté s týmto regiónom. V expozícii sa vystavujú napr. diela J. Czauczika, J. Rombauera, K. Tibelyho, F. a V. Klimkovičovcov, J. J. Stundera, A. Stadlera, J. Bencúra, L. Medňanského a L. Horovitza a končí sa prehľadom tvorby Ľ. Čordáka a E. Halásza-Hradila.

Expozícia "Július Jakoby" prezentuje maliarsku tvorbu jedného z najvýznamnejších tvorcov slovenskej maľby 20. stororčia. Vystavené diela dokumentujú Jakobyho maliarsky vývoj od začiatkov tvorby na konci 20. rokov až po jej uzavretie v 80. rokoch. Expozícia "Slovenská grafika v zbierkach galérie" ponúka výber zo slovenskej grafiky 2. polovice 20. storočia v širokom generačnom rozpätí od Ľ. Fullu, V. Hložníka, E. Zmetáka cez A. Brunovského, R. Filu, O. Dubaya, A. Barčíka, V. Gergeľovú, A. Eckerta, V. Gažoviča, T. Gálla, M. Dobeša, J. Jankoviča po vekovo mladších - D. Kállaya, K. Štanclovú, J. Haščáka, M. Dúbravca, M. Minaroviča.

Študovňa umeleckej literatúry sprístupňuje verejnosti knižničný fond, ktorý tvorí okrem umenovednej literatúry (5 200 zv.), domácich a zahraničných časopisov so zameraním na jednotlivé umelecké odbory i zbierka takmer 5 000 katalógov výstav výtvarného umenia (aj zahraničných).

Súčasťou služieb v hlavnej budove je premietanie videosnímkov o výtvarnom umení a celovečerných filmov vo Filmovom klube.

K o n t a k t :
Hlavná 27; Košice 04001; tel.: 055/ 622 1187 fax: 055/622 03 40

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk