magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Nevypožičné služby

Rešerš

Platené služby - rešerše literatúry podľa stanovených hesiel, tém, prípadne autorov; k dispozícii na Hlavnej 48 a na Hviezdoslavovej 5. V knižnici na Hviezdoslavovej ulici je možnosť rešerše právnych predpisov od roku 1945 včítane textov najnovších právnych dokumentov.

Vydavateľská činnosť

Verejná knižnica Jána Bocatia vydáva dva druhy materiálov:

1. - odborný časopis Knihovník, vychádza 4 x ročne a mapuje najnovšie poznatky z oblasti knihovníckych skúseností, prináša návrhy na jednotlivé druhy prác, skvalitnenie služieb a inšpirácie,

2. - bibliografické, ktoré sa zaoberajú regionálnou bibligrafiou, monitorovaním a spracovávaním tlače z Košíc a blízkeho okolia, takže vzniká databáza zachytávajúca dianie v rámci sledovaného regiónu. Vznikajú i špeciálne bibliografie, ktoré tématicky mapujú určité oblasti súčasného i minulého života. Vznikli takto publikácie o pamätných tabuliach Košíc, erboch Košíc a okolia ako aj pamätníkoch v Košiciach.

Výstavná činnosť Knižnica sa podieľa na realizácii výstav predovšetkým v oblasti umeleckej a dokumentárnej fotografie. Výstavné priestory na nachádzajú na Hlavnej ulici 48 na 1. poschodí. Otvárací čas Fotogalérie NOVA je od pondelka do piatku od 8,00 do 16,00.

Prednášková činnosť

Súčasťou života knižnice je organizácia prednášok pre verejnosť. Väčšina týchtro podujatí je zameraná na literatúru, alebo aktuálne témy z oblasti bádania v histórii, či stretnutia s cestovateľmi a podobne.

"Ochranná ruka" nad neziskovými záujmovými spoločnosťami Verejná knižnica umožňuje vo svojich priestoroch činnosť pre neziskové a záujmové združenia, ktoré napomáhajú rozvoju talentov, ale i umeleckej a vedeckej činnosti. V súčasnosti takto spolupracujú s Fotoklubom NOVA, Klubom maliarov amatérov, Literárnym klubom Ozvena a Dejepisným spolkom v Košiciach.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk