magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Minerálny prameň na Aničke zvaný "vajcovka", prípadne "gajdovka"

Z histórie výskytu minerálnych vôd v tejto lokalite

Archívne záznamy spomínajú výskyt minerálnych prameňov v tejto oblasti už v 14. storočí. Až v roku 1863 bol objavený prameň pri ceste do Ťahanoviec v severnej časti intraviláru mesta Košice. Po prvej svetovej vojne tu boli zriadené kúpele.

Neskôr sa táto minerálna voda zvaná "vajcovka" používala aj na pitné účely. Postupom času bol z hygienických dôvodov zdroj minerálnej vody zlikvidovaný. S využitím sa opäť začalo v roku 1980 zriadením vŕtanej studne hlbokej 13 metrov, no aj tento zdroj bol pre hygienickú závadnosť zlikvidovaný.

Viac o histórii Gajdových kúpeľov a rekreačnej zóny Anička sa dočítate, ak kliknete tu.

Súčasnosť

V roku 1995 bol vybudovaný nový vŕtny zdroj minerálnej vody, a to vrtom hlbokým 30 metrov. Ten slúži svojmu účelu doteraz.

Chrakteristika minerálnej vody

Podľa Slovenských technických noriem (STN) 868000 je minrálna voda klasifikovaná ako "prírodná, slabomineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-chloridová, vápenato-sódno-horečnatá, uhličitá, sírna voda hypotonická, studená (teplota cca 12,5 stupňa C)".

Voda po uskladnení dlkhšom ako 24 hodín nadobúda zemito-naftový zápach, spôsobený bakteriálnymi kmeňmi, ktoré prežívajú v minerálnych vodách hlbokého obehu. Sú však hygienicky nezávadné. V rámci zachovania pôvodnej arómy čerstvej minerálky je preto vhodné vodu užívať do 12-tich hodín po jej odčerpaní.

Prípadný zákal môže spôsobiť prítomnosť železa v minerálnej vode, ale ani to nie je prekážkou v konzumácii.

Ochrana nezávadnosti prameňa

Na hygienickú nezávadnosť minerálneho prameňa dozerá Zdravotný ústav v Košiciach, sídliaci na Ipeľskej ulici. Riadi sa pritom podľa STN 751111 - Pitná voda a STN 86800 Prírodné a liečivé minerálne vody. Zdravotný ústav vykonáva pravidelné mesačné odbery a hodnotenia odobraných vzoriek. Tieto odbery a vyhodnotenia vykonáva aj v prípade dlhodobejšieho odstavenia prameňa a po akomkoľvek zásahu do minerálneho vrtu (oprava čerpadiel a pod.).

Samotný prameň je chránený aj ohradením plotom, čím sa zamedzuje možnosti priameho znečistenia.

Upozornenie

Mnohým Košičanom je známe, že niekoľko desiatok metrov odtiaľ sa v poli nachádza Ďalší minerálny prameň rovnakej charakteristickej arómy. Na rozdiel od upraveného prameňa - jeho vody nie je vyhodnocovaná Zdravotným ústavom v Košiciach, nepatrí pod Správu mestskej zelene a preto je z bezpečnostného hľadiska vhodnejšie využívať chránený a kontrolovaný prameň.

Prevádzkovanie

október - marec: 8,00 - 18,00
apríl - september: 6,00 - 20,00

Prameň obhospodaruje Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice; tel: 055/62 572 20

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk