magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Trsťany

Ranná história obce

Prvú písomnú zmienku o obci Trsťany poznáme z roku 1288. Ide v podstate o testament, ktorý si vyhotovil mag. Dionýz, syn Buduna z rodu Aba - vtedajší vlastník obce. Dedinu Trsťany dal svojmu oficiálovi Ladislavovi do konca života. Tento dochovaný písomný záznam je neklamným svedectvom, že Trsťany sú stará dedina, ktorá bola vyvinutá už v druhej polovici 13. storočia, možno skôr.

Ďalšiu správu poznáme z roku 1332. Vtedy Michal, syn Buduna a jeho príbuzní sa v Budíne ohradili proti tomu, že Mikč, slavónsky bán a Imrich, syn Pavla, zaujali zaujali ich majetky, medzi ktorými sa nachádzali aj Trsťany. V súpise zaujatých obcí sa nachádzali aj Ďurkov a Ďurďošík. Išlo o majetky ďurkovskej vetvy rodu Aba, ktoré im boli odobrané pre nevernosť v čase pred bitkou v Rozhanovciach. Tieto majetky sa dostali do rúk kompoltskej vetvy rodu Aba a bána Mikča, ktorý bol s kompoltskou vetvou spríbuznený. Keď v roku 1330 išlo o vydanie dievčenskej štvrte majerkov, ktoré držal Imrich, syn Pavla, vnuk Komplota po komesovi Budunovi, Trsťany sa neuvádzajú. Po smrti Dominika, syna Lacka z Trsteného pri Hornáde v roku 1335 dostal jeho majetky Viliam Drugeth. V zozname prevedených majetkov sú aj Trsťany.

Potom sa na dlhší čas informácie o Trsťanoch strácajú. Až podľa portálneho súpisu Abaujskej stolice z roku 1427 vieme, že v tom čase patrili Žigmundovi z Lučenca, ktorý bol aj pánom hradu Slanec. Tento Žigmund z Lučenca dostal majetky po Viliamovi Drugethovi. V tomto roku bolo v Trsťanoch 14 port. Označenie porta znamená brána, pričom sa spočítavali brány, ktoré viedli na cestu z hospodárskych usadlostí. V takejto hospodárskej usadlosti mohlo žiť aj 30 osôb, pričom sa pri súčasnom prepočítavaní obyvateľstva počíta minimálne 5 ľudí na jednu portu. V roku 1427 teda v Trsťanoch žilo minimálne 70 obyvateľov.

Ďalšia písomná zmienka sa zachovala z roku 1477. Trsťany sa tu spomínajú spolu s majetkami, ktoré kedysi patrili Dominikovi, synovi Lacka z Trstenného pri Hornáde.

Správy o Trsťanoch sa opäť strácajú takmer na 80 rokov. Podľa zápisu však vieme, že obec v roku 1553 patrila Štefanovi z Lučenca a bolo tam 6 port, čiže minimálne 30 obyvateľov.

Desiatkový súpis z roku 1565 uvádza, že v Trsťanoch žilo už len 12 sedliakov a 6 želiarov, čiže 18 poddaných, z ktorých 7 malo mená slovenského pôvodu, 2 maďarského pôvodu a 9 neistého pôvodu.

V roku 1598 bolo v obci 21 domov.

Pravdepodobne v roku 1696 sa robil súpis kostolov jágerskej diecézy, ktorý uvádza, že v Trsťanoch bol filiálny luteránsky kostol. Tento súpis zároveň potvrdzuje, že v druhej polovici 16. a 17. storočí tu žili predovšetkým Slováci.

K výraznejšiemu úpadku dediny došlo na prelome 17. a 18. storočia. Podľa súpisu z roku 1715 tu žili len traja želiari a podľa súpisu z roku 1720 len štyria sedliaci.

Podľa lexikonu z roku 1773 sa v Trsťanoch hovorilo prevažne slovensky.

Záznam z roku 1851 uvádza, že Trsťany sú slovenská dedina. Podľa náboženskej skladby tu vtedy žilo 102 rím. katolíkov, 88 luteránov, 19 kalvínov a 8 židov.

Genéza názvu obce:

1228/1358 - villa Felnadasdhttp
1332 - poss Nadazd
1335/1339 - poss. Felnadasd
1427 - Kys Nadasd
1477 - poss. Felsw Nadasska
1553 - Nadaska
1565 - Nadaska
1598 - Nadaska
1773 - slovensky: Tresecžane, maďarsky: Nádaska
1808 - slovensky: Trsčanyvel Trsťany, maďarsky: Nádaska
1829 - Nadaska, slavis Trstene
1851 - slovensky: Treszcany, maďarsky: Nádaska
1903 - slovensky: Trstené
1906 - slovensky: Triscane

Názov obce je odvedený od potoka, ktorý ňou preteká. Ten sa už v roku 1299 uvádza ako Triztynyk a v roku 1311 ako Triztinik. Názov potoka vznikol podľa staroslovankého názvu trst, čiže trstina, tŕstie. Je pravdepodobné, že tento názvo sa pre dedinu používal aj v stredoveku. Uhorskí páni a úradníci však uvádzali na listinách maďarské názvy obcí a tak sa pôvodný slovenský názov dediny nezachoval, potoka však áno. I to je dôkazom, že obec bola od počiatku svojho vzniku slovenská. Aj v Liptove je dedina Trstené, ktorá sa tiež v stredovekých listinách uvádza ako Nadasd.

Keďže dedina Trsťany je názvom blízka obci Trestené pri Hornáde, Trsťany niekedy maďarskí páni a úradníci označovali ako Felnádasdm teda Vyšný Nádasd.

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk