magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mestská časť Košice - Západ

Starosta

PhDr. Pavol MUTAFOV, starosta mestskej časti Košice - Západ

Dátum narodenia: 29. október 1954, v Košiciach
Štúdium: 1979 - Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove odbor - história, filozofia
Rodinný stav: ženatý; dve deti

Priebeh zamestnania:
1979 - 1994 - stredoškolský učiteľ na SOU VSŽ Šaca a SPŠD Košice
od 30.11.1994 - starosta MČ Košice - Západ

Spoločenské aktivity od roku 1989:
- od 12/1989 zakladajúci člen SDSS
- 1990 poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice
- 1990 - 1994 člen rady a poslanec Miestneho zastupiteľstva Košice - Západ
- 1994 - 1998 poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice
starosta MČ Košice - Západ, člen Rady Mestského zastupiteľstva mesta Košice
- 1999 - 2002 starosta MČ Košice - Západ, člen Rady Mestského zastupiteľstva mesta Košice
podpredseda SDSS pre oblasť komunálnej politiky
- od 1999 člen predsedníctva Združenia miest a obci Slovenska (ZMOS)
- od 2001 poslanec Košického samosprávneho kraja
- od 2002 opätovne zvolený za starostu mestskej časti Košice - Západ

Záujmy a záľuby:
- čítanie, dejiny, politológia

Monofučnkčné sídlisko so špecifickými podmienkami si často vyžaduje individuálny prístup samosprávy i starostu. Cieľom je vybaviť a dobudovať mestskú časť Košice - Západ tak, aby nebola iba "nocľahárňou" priemyselných podnikov, ale aby sa v nej pracovný čas a oddych dali plnohodnotne využiť. Pre zlepšenie danej situácie mestská časť v rámci svojich možností realizuje koncepciu s názvom “Úprava komunikácií, parkovísk a chodníkov”, ktorá zásadne rieši aj problémy vnútroblokových komunikácií a skrášlenie peších zón pred nákupnými centrami.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk