magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mestská časť Košice - Západ

Charakteristika

Mestská časť Košice – Západ má rozlohu 5,32 km2 a počtom obyvateľov 41 300 je najväčšou MČ v Košiciach. Nachádza sa na západ od centrálnej mestskej zóny a tvorí jeden z jej sídliskových satelitov.

Výstavba sídliska s prívlastkom Terasa alebo inak Nové Mesto sa začala v polovici šesťdesiatych rokov v spojitosti s výstavbou Východoslovenských železiarní. Celá mestská časť je rozdelená na osem územných celkov – Lunikov. V prevažnej väčšine z nich stred Lunika tvorí obchodné centrum s fontánou. Deviatym a najmladším zastavaným územím je lokalita individuálnej bytovej výstavby.

Bývanie v mestskej časti Košice – Západ, s počtom cca 15000 bytových jednotiek, je jedno z najvyhľadávanejších v Košiciach, hlavne vďaka kompletnej vybavenosti i blízkosti centra mesta. Rozvinutá cestná sieť zabezpečuje v mestskej časti dopravu všetkými smermi po celý rok. Jej územím zároveň vedie cesta I. triedy E50, ktorá má význam pre medzinárodnú dopravu.

Aj keď je to mestská časť sídliskového charakteru, má svoje oddychové zóny a parky s množstvom zelene. V mestskej časti sa nachádza i najväčšie miestne trhovisko, ktoré je tradične využívané na predaj ovocia a zeleniny, kvetov i iných komodít.

Samotná mestská časť nemá žiaden priemysel. Hospodársky potenciál tvoria iba malé súkromné firmy, lokalizované na okrajoch mestskej časti. Ťažisko tvorí nevýrobná sféra, zastúpená hlavne bývaním, školstvom, kultúrou, obchodom a zdravotníctvom. Aj z podnikateľského hľadiska má typicky sídliskový charakter.

Na území Košice - Západ sa nachádza sídlo primátora a Magistrátu mesta Košice, medzi Košičanmi nazývané aj Bielym domom. Sídlom starostu a miestnej samosprávy je budova Miestneho úradu MČ Košice – Západ s atypickou prístavbou v tvare obrátenej pyramídy, v ktorej zasadá 45-členný poslanecký zbor. Súčasťou budovy je aj obradná sieň pre okres Košice II.

Pre život v MČ sú dôležité zdravotníckej zariadenia, duchovné i kultúrne stánky ako napr. najväčšia nemocnica v Košiciach – Fakultná nemocnica s poliklinikou a sídlo Lekárskej fakulty UPJŠ, Rímsko-katolícky kostol sv. Gorazda a spoločníkov, Grécko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla. Kino Družba je najväčšou panoramatickou kinosálou v meste.

Vzdelanie detí a mládeže zabezpečuje sieť materských škôl, základných škôl, špecializovaných základných škôl a stredných škôl. Ubytovanie študentom poskytujú vysokoškolské internáty na Jedlíkovej ulici s kapacitou cca 4000 lôžok a vysokoškolské a stredoškolské internáty na Medickej ulici s kapacitou cca 2000 lôžok. Stánkami kultúrno- spoločenských aktivít celomestského charakteru sú Dom detí a mládeže DOMINO, Centrum voľného času na Orgovánovej ulici, Átrium klub Zuzkin park, H klub na Hellovej ulici, základná umelecká škola a pre občanov tretieho veku sú v prevádzke dva kluby dôchodcov.

Z hľadiska životného prostredia sa v mestskej časti nachádzajú ekologicky významné segmenty, ktoré predstavujú biotopy s nezastupiteľnou funkciou v ekologických stabilitách súčasnej krajiny. Ide o vodný biotop Čičky - Majer a lesný biotop - borovicový lesík nad Popradskou ulicou.


Sídlo primátora a mestský magistrát sa nachádzajú v mestskej časti Košice - Západ


Trieda SNP


Sídlisko Terasa začali stavať v polovici šesdesiatych rokov, vtedy sa vyznačovalo prevažne mladou populáciou, no dnes ho obývajú všetky generácie.


I keď je to mestská časť sídliskového charakteru, má svoje oddychové zóny.


Taktiež dostatok zelene.


Na Terase sa nachádza viacero materských škôl


Fakultná nemocnica s polklinikou


Pohľad na sídlisko z výšky


Lunik VII a obchodný dom Cassovia

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk