magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 • Miestny úrad MČ Košice - Ťahanovce:
 • Kontakty a úradné hodiny
 • Úradná tabuľa - oznamy
 • VZN- všeobecne záväzné nariadenia
 • Rozpočet
 • Heraldika obce
 • Z histórie a zo súčasnosti
 • Spravodaj Ťahanovčan
 • Projekty a realizácie
 • Štatistika, súťaže, voľby, mapa
 • Dôležité odkazy
 • FAQ - Často kladené otázky

 • Volení zástupcovia samosprávy mestskej časti Košice - Ťahanovce

  Starosta mestskej časti

  Ing. Ján Nigut

  Zástupca starostu MČ

  RNDr. Vladimír Capko

  Poslanci a komisie Poslanecký zbor v mestskej časti je tvorený deviatimi poslancami a to RNDr. Vladimír Capko(SDKÚ), ktorý je zároveň zástupcom starostu. Medzi ďalších poslancov patria: Mária Borovská (KDH), Jozef Borovský (HZD), Monika Hodermarská(HDZ), Ing. Ján Farkaš, (HZD), Jozef Lengyel(KDH), Martin Tresa(KDH), Štefan Spišák(SDKÚ), k, Prof. MUDr. Igor Šulla DRSc (strana zelených)

  Predsedom ktorejkoľvek komisie musí byť poslanec miestneho zastupiteľstva. V Komisii verejného poriadku a požiarnej ochrany to je Štefan Spišák. Členmi sú zas: Miroslav Pazderák

  Ľudovít Grondzi, Mária Soľarová a zapisovateľom Peter Kasterko Predsedom Komisie pre životné prostredie a výstavbu je Jozef Borovský. Za členov boli zvolení Prof. MUDr. Igor Šulla DRSc., Ing. Ján Farkaš, Štefán Derján, Ing. Rastislav Matisko, Bc. Marek Lukačko, Ján Bodnár, Andrej Borovský a zapisovateľkou Mária Čuchtová.

  Jozef Lengyel je predsedom Finančno—sociálnej komisie. Členovia: Mária Borovská, Monika Hodermarská, Štefan Spišák, Ing. Zuzana Soltészová.

  Mária Borovská je predsedníčkou Komisie kultúty a športu, jej členmi sú: Dušan Borovský, František Borovský, Jarmila Jurkovičová, Mgr. Lenka Magyarová, Viera Medvecká, Mária Mešterová, Milan Soľar.

  Komisiu pre verejný záujem tvorí zástupca každej politickej strany či hnutia v miestnom parlamente. Najmenej ich však musia byť traja. V MČ Košice - Ťahanovce je predsedom RNDr. Vladimír Capko (SDKÚ), Prof. MUDr. Igor Šulla DRSc. (Zelení), Martin Tresa (KDH), Jozef Borovský (HZD).

  Zástupcami poslancov MČ Košice - Ťahanovce do rady základnej školy je Jozef Lengyel a do rady materskej školy Štefan Spišák.

   

   
  (c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk