magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

História

Počiatok histórie školy sa datuje na 1. september 1949, kedy bola na Kováčskej 30 zriadená Vyššia sociálno zdravotná škola odboru zubný laborant. V školskom roku 1951/1952 došlo k reorganizácii a škola poskytovala vzdelanie v troch odboroch - zdravotná sestra, zubný laborant a zdravotnícky laborant.

Ďalším termínom rozšírenia študijných možností bol školský rok 1952/1953, kedy sa začal vyučovať aj odbor detská sestra.

K zmene názvu školy došlo v školskom roku 1961/1962. V Strednej zdravotníckej škole v Košiciach sa vyučoval už aj odbor röntgenový laborant. O rok nato sa škola z priestorových dôvodov presťahovala do svojho terajšieho sídla na Moyzesovu 17 s tým, že neskôr čiastočne využívali priestory aj na Mojmírovej a Smetanovej ulici. Nové učebné odbory, ktoré pribudli, boli: 1962/1963 - sanitárni pracovníci, 1965/1966 - lekárenský laborant, 1968/1969 rehabilitačný pracovník.

V roku 1972 však škola opustila priestory na Smetanovej ulici a presťahovala sa na Kukučínovu. V školskom roku 1972/1973 ministerstvo zdravotníctva vydalo rozhodnutie, podľa ktorého bola škola poverená vykonávať dozor a metodické vedenie zdravotníckych škôl vo vtedajšom Východoslovenskom kraji. Jej názov sa zmenil na Krajská stredná zdravotnícka škola v Košiciach. V školskom roku 1982/1983 však škola opäť získala pôvodný názov Stredná zdravotnícka škola v Košiciach.

Veľký prelom v histórii školy bol 1. september 1988, keď sa rozdelila na dve samostatné školy so sídlom na Moyzesovej 17 a Kukučínovej 40. SZŠ Moyzesova naďalej vyučovala študijné odbory zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, zubný laborant, asistent hygienickej služby, rádiologický laborant a novoaktivovaný odbor diétna sestra.

Za 50 rokov existencie škola vychovala do rozdelenia 7435 absolventov, od rozdelenia 1696 absolventov.

V odbornej učebni informatiky

Anatomický model

Práca v laboratóriu očnej optiky

V galenickom laboratóriu

V chemickom laboratóriu

Na hodine dejepisu

V laboratóriu histológie

V posilňovni

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606