magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Služby knižnice

VÝPOŽIČKY
- absenčné (mimo knižnice)
- prezenčné (len v knižnici)
- medziknižničná výpožičná služba (MVS)
- výpožičky iným knižniciam mimo Košíc
- výpožičky z iných knižníc
- medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)
- výpožičky iným knižniciam mimo Košíc
- výpožičky z iných knižníc
- medzinárodná medziknižničná výpožičná služba(MMVS)

KONZULTÁCIE
- z oblasti knihovníctva, bibliografie, informatiky a starých tlačí INFORMÁCIE
- o fondoch knižnice
- faktografické a odborné na základe primárnych a sekundárnych prameňov
- z elektronických databáz, ktoré knižnica prevádzkuje:

SNB - knihy a špeciálne druhy dokumentov (CD ROM) - SNK MS Martin
SNB - časopisecké články a zborníkové state vydané v SR - SNK MS Martin
KATMS - katalóg zahraničných prírastkov SNK MS Martin
KNIFOND - zahraničné knihy vo fonde Centra VTI SR (SITK) Bratislava
CURRENT CONTENTS - Social and Behavioral Sciences
GEOREF (CD ROM) - celosvetová literatúra z oblasti geológie a geografie
CNB (CD ROM) - knihy, články, periodiká a dizertačné práce vydané v ČR
BIBLIOMEDICA (CD ROM) - informácie o článkoch z lekárskej oblasti, vydaných v ČR a SR
- súborný katalóg zahraničných lekárskych periodík
JUSTIS CELEX (CD ROM) - právnická databáza európskych spoločenstiev
FIREMNÝ MONITOR (CD ROM) - register organizácií SR, monitor tlače, finančné profily
DPS - pedagogická bibliografická databáza
PBS - pedagogicko-bibliografický spravodajca
JASON - nemecká databáza časopisov, doplnená o programy na elektronické objednávanie a dodávanie plných textov článkov
- z bibliografických vednoodborových celoslovenských databáz, ktoré buduje knižnica:
GEO - databáza z oblasti geológie a príbuzných vied
BAN - databáza z oblasti baníctva
HUT - databáza z oblasti hutníctva a príbuzných vied
ROMANO - databáza z oblasti rómskej problematiky
- z bibliografických regionálnych databáz, ktoré buduje knižnica:
REG - regionálna knižná a článková produkcia
REOS - databáza regionálnych osobností
- klasické kartotéky: regionálne (aj miest aj obcí), vedecko-technické informácie
- pre podnikateľov : sprístupňovanie firemných adresárov, prospektov, katalógov výrobkov našich a zahraničných firiem

REŠERŠE

- manuálne - spracovanie informácií z kníh, časopisov, katalógov a kartoték
- strojové - spracovanie výstupov z vybraných elektronických informačných databáz (z kompaktných diskov, diskiet, Internetu, z vlastných databáz na informačnom serveri)

ROZMNOŽENINY
- xerokópie
- copyprintom

KNIHÁRSKE PRÁCE
- väzba kníh

REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE
- len pre potreby knižnice


V študovni špeciálnych fondov


Katalóg on line


Informačné a databázové centrum


Konzervátorské a reštaurátorské pracovisko pri odd. historických fondov


Knihárska dielňa na Zvonárskej


Knihárska dielňa na Zvonárskej


Rozmnožovňa pre potreby edičnej činnosti knižnice

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk