magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Poplatky za služby

CENNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY KNIŽNICE

platný od 2.1. 2006

I. Preukaz používateľa

1. Vystavenie preukazu používateľa služieb
- pre jednotlivcov 200.- Sk
- pre kolektív 400.- Sk
2. Predĺženie platnosti preukazu - pre jednotlivcov 150.- Sk
- pre kolektív 400.- Sk
3. Vyhotovenie ďalšieho preukazu pri strate - pre jednotlivcov 200.- Sk
- pre kolektív 400.- Sk

II. Výpožičné služby

1. Medziknižničná výpožičná služba z fondov ŠVK K iným knižniciam na Slovensku
- výpožička originálu dokumentu zdarma
-kópie článku do 10 strán zdarma
-kópie článku nad 10 strán – 1 strana A4 / obojstranne 2.- / 3.- Sk
- kópie článku nad 10 strán – 1 strana A3 / obojstranne 4.- / 6.- Sk

2. Medziknižničná výpožičná služba z fondov iných knižníc na Slovensku

-výpožička originálu dokumentu zdarma
-kópie článku podľa cenníka požičiavajúcej knižnice

-za oneskorené vrátenie požičaného dokumentu:
· knižnica - 35 dní po termíne za každý dokument: 100.- Sk · čitateľ - za každý deň / dokument: 5.- Sk

3. Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov zahraničných knižníc podľa cenníka sprostredkujúcej knižnice

4. Poplatky za oneskorené vrátenie každého požičaného dokumentu:

1. pracovný deň po termíne vrátenia: písomné upozornenie - 0.- Sk
7. - 20. deň po termíne vrátenia: bez upomienky - 15.- Sk
21. - 34. deň po termíne vrátenia: bez upomienky - 40.- Sk
35. - 64. deň po termíne vrátenia: bez upomienky - 70.- Sk
65. - 99. deň po termíne vrátenia: písomný pokus o zmier - 200.- Sk
100. deň po termíne vrátenia: návrh na súdne vymáhanie - 400.- Sk
-avízo o vrátení rezervovaných dokumentov zaslané klasickou poštou: 10.- Sk
- avízo o vrátení rezervovaných dokumentov zaslané elektronickou poštou: zdarma

V cene upomienky a avíza je zahrnuté poštovné podľa cenníka poštových služieb platného od 1. 1. 2006 a táto suma sa bude meniť v závislosti od každej zmeny uvedeného cenníka . -za poškodenie a náhradu za stratu dokumentu:

Formát poškodeného alebo nahrádzaného dokumentu:

I, II, III, IV, V (polatok za stranu): 3,- Sk (bez ilustrácií); 30,- Sk (s farebnými ilustráciami)
VI (polatok za stranu): 6,- Sk (bez ilustrácií); 60,- Sk (s farebnými ilustráciami)
Väzba: 75,-Sk

III. Informačné služby

1. Vypracovanie rešerše z elektronických zdrojov

- do 10 záznamov 70.- Sk nad 10 záznamov:

- manipulačný poplatok 150.- Sk
- poplatok za 1 záznam 1.- Sk

2. Vypracovanie rešerše z klasických zdrojov

- slovenský záznam 6.- Sk
- inojazyčný záznam 10.- Sk
3. Tlač rešerše 1 str./ 3.- Sk

IV. Reprografické služby

1. Kopírovanie

- kópie formátu A4 / obojstranne 2.- / 3.- Sk
- kópie formátu A3 / obojstranne 4.- / 6.- Sk

2. Väzba kníh

- mäkká väzba 15.- Sk
- vrdá väzba 75.- Sk
- krúžková väzba 20 - 40 strán 20.- Sk
40 - 60 strán 27.- Sk

3. Scanovanie

– 1 str. A 4 5.- Sk

4. Tlač z PC - čiernobiela – formát A4 / obojstranne 3.- / 4.- Sk
- farebná – formát A4 30.- Sk

5. Disketa – 1 ks 10.- Sk


Reprografické služby


Požičovňa


Záber z fondu starých tlačí

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk