magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Metodicko-poradenská a propagačná činnosť

Knižnica plní teoreticko-koncepčné, výskumno-analytické, metodicko-poradenské, informačno-dokumentačné, kontrolné, edičné, distribučné, prezentačné úlohy s krajskou pôsobnosťou. Vo všetkých oblastiach činnosti všestranne spolupracuje s ďalšími knižnicami. Vykonáva funkciu krajského metodického pracoviska pre knižnice Košického kraja okrem regionálnych knižníc.

Spolupracuje s mimovládnymi organizáciami a inými kultúrno-vzdelávacími a spoločenskými organizáciami.

Svojou pôsobnosťou usmerňuje a napomáha skvalitneniu a rozvoju činnosti vlastnej ŠVK a ostatných knižníc a informačných stredísk v kraji.

Zabezpečuje a rozvíja public relations v ŠVK.

V záujme celoživotného vzdelávania používateľov sprístupňuje kultúrne dedičstvo formou vlastných tematických výstav z fondov ŠVK. Organizuje rozličné aktivity - besedy, prednášky, konferencie, semináre, stretnutia s odborníkmi z oblasti vedy, techniky a spoločenského života.

Zabezpečuje vydavateľskú prípravu interných a externých materiálov určených na vydanie a realizuje edičnú činnosť v zmysle schválených zásad.


V študovni kníh


Informačné a databázové centrum

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk