magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Katalóg on line Vyberte databázu...

Základné údaje

Štátna vedecká knižnica v Košiciach je univerzálna vedecká knižnica, prístupná širokej verejnosti. Je to kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia zameraná najmä na knižničnú, bibliografickú, výskumnú a vydavateľskú činnosť. Zároveň je teritoriálnym strediskom špeciálnej technickej literatúry.

V rámci celoslovenskej pôsobnosti má špecializáciu na odbory: baníctvo, hutníctvo, aplikovanú geológiu a na ne nadväzujúcu ekológiu.

Knižničný fond: 3 380 800 kn. j. (knižničných jednotiek)
z toho:
neperiodická literatúra: 964 000 kn. j.
periodiká: 185 800 kn. j.
špeciálne dokumenty: 2 231 000 kn. j
+ staré tlače: 90 000 kn. j.

Používatelia: 36 000 osôb
Návštevnosť: ročne 330 000 osôb
Výpožičky: ročne 1 100 000 kn. j.

Od 50. rokov začala knižnica budovať zbierky špeciálnych technických dokumentov, ako sú patenty, normy a firemná literatúra. Knižnica sa stáva, a je aj dnes teritoriálnym strediskom týchto dokumentov. Súčasťou špeciálnych fondov sú aj dokumenty na špeciálnych nosičoch, ako audiokazety, videokazety, diskety, kompaktné disky - audio i multimediálne.

Historický fond knižnice predstavuje 90 tisíc zväzkov kníh od inkunábul - tlačí do roku 1500 - po knihy zo začiatku 20. storočia najmä z oblasti teológie, práva, medicíny, histórie a prírodných vied. Jeho jadro tvorí historická knižnica prvej košickej univerzity Alma Universitas Episcopalis Cassoviensis z roku 1657, ktorá prešla historickým vývinom cez Academiu Regiu v 18. storočí až po Právnickú akadémiu pôsobiacu do roku 1922. Knižnica začala preberať tento historický fond koncom roka 1954.

Knižnica hneď od svojho vzniku venovala osobitnú pozornosť budovaniu fondu periodík a zamerala sa na získanie základného fondu závažných česko-slovenských, ale tiež zahraničných novín a časopisov - zdroja aktuálnych spravodajských informácií a najnovších informácií z jednotlivých vedných a technických odborov. V prvom rade to bolo zameranie na periodiká od roku 1945 a neskôr aj na retrospektívne doplňovanie na Slovensku vychádzajúcich novín a časopisov. Koncom 70. rokov bola knižnica poverená koordináciou odberu zahraničných periodík na východnom Slovensku Výsledkom koordinácie objednávok je každoročne vydávaný Zoznam dochádzajúcich periodík do knižníc východného Slovenska, prístupný odbornej knihovníckej verejnosti. V súčasnosti sa tento zoznam rozšíril aj o slovenské a české periodiká a vychádza pod názvom Zoznam časopisov objednaných do knižníc Košického kraja.


Čitáreň a požičovňa


V študovni zahraničných periodík


Konzultačné služby


Záber z fondu starých tlačí

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk