magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Fondy knižnice

KNIHY
- slovenské
- zahraničné
- staré tlače

PERIODIKÁ
- časopisy domáce
- časopisy zahraničné
- noviny domáce
- noviny zahraničné

ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ DOKUMENTY
- patentové spisy
- normy
- firemná technická literatúra

AUDIO A VIDEO NOSIČE
- gramoplatne
- kompaktné disky
- audio a videokazety

MULTIMÉDIÁ

NOTY
- domáce
- zahraničné

MAPY
- z celého sveta

CD/DISKETY
- informačné databázy
- hudba
- doplnkové štúdie

MIKROFIŠE
- mapujúce staré noviny a časopisy

MIKROFILMY
- mapujúce staré noviny a časopisy

FOND NEMECKEJ ŠTUDOVNE Goetheho inštitútu v Mníchove
- knihy
- periodiká
- audiokazety
- videokazety
- kompaktné disky audio i multimediálne


V študovni zahraničných periodík


Nemecká študovňa Goetheho inštitútu


Katalóg on line

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk