magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

· Sídlo múzea

· História múzea

· Otváracie hodiny a Kontakt

· Prehľad výstav v roku 2000

· Prehľad výstav v roku 2001

· Prehľad výstav v roku 2002

· Prehľad výstav v roku 2003

· Prehľad výstav v roku 2004

· Prehľad výstav v roku 2005

Stále expozície

· Astronómia

· Hutníctvo a expozícia VSŽ , a.s. Košice

· Baníctvo

· Strojárstvo

· Energetické oddelenie A. Stodolu: vodné motory, parné stroje a spaľovacie motory

· Oznamovacia elektrotechnika, záznam a reprodukcia zvuku

· Vývoj písacích strojov

· Úžitkové a ozdobné predmety z kovov

· Z dejín fyziky na Slovensku

· Chemická expozícia

· PLANETÁRIUM - špecializované zariadenie

Vysunuté expozície

· Múzeum J.M.Petzvala v Spišskej Belej

· Kaštieľ v Budimíre

· Hámor v Medzeve

· Solivar v Prešove

· Kováčska vyhňa v Moldave nad Bodvou

· Vysoká pec vo Vlachove

Oznamovacia elektrotechnika

Prvá časť expozície oznamovacej elektrotechniky je koncipovaná ako prehľad vývoja telegrafnej techniky od prvého prakticky použiteľného prístroja pre prenos správ Morseovho rycieho telegrafu (1840), cez vynález prvého diaľnopisu Američana Hughesa (1855) s tlačeným telegrafovaným textom, až po súčasnú ďalekopisnú techniku a telefaxy. Osobitná časť expozície je venovaná Jozefovi Murgašovi, slovenskému priekopníkovi v rozvoji bezdrôtovej telegrafie. Vývoj telegrafov je bohato doložený zbierkami. Z kolekcie 45 exponátov je vystavený Morseov rycí telegraf z roku 1882, farbopisné telegrafné prístroje s príslušenstvom z prelomu storočia. Medzi exponátmi dominuje dobový Hughesov telegrafný prístroj z konca 19.storočia s fotoreprodukciou telegrafnej ústredne s Hughesovými aparátmi z roku 1896. Vystavený je diaľnopisný stroj Lorenz LD 15 s príslušenstvom, zapisovač zn. Hell T 12 Siemens, Creedov páskový ďalekopis a diaľnopisná technika prevažne zo 40. a 50. rokov 20.storočia. Komunikačnú techniku posledných rokov reprezentuje Telefax zn. Bondwell B-fax 100. Jozefa Murgaša pripomína v expozícii model konštrukcie 60 m vysokej antény a vysielacej stanice vo Wilkes-Barre a faksimile jeho patentov. Vystavené sú modely Murgašových patentov: vlnomer, rotačné iskrište, magnetický detektor, elektrický transformátor, ktoré sú prevažne z rokov 1904-1911. Bohatá kolekcia historicky cenných telefónnych prístrojov v počte 60 exponátov je vystavená v prehľadnom historickom slede. Vo vitrínach v prvej časti expozície sú uložené vzácne modely prototypov prvých Bellových telefónnych prístrojov a ich príslušenstva, ako je hovorový transformátor, uhlíkový mikrofón, dobové nákresy a schémy prvých telefónov. Obdivujeme rozmanité konštrukčné typy telefónov vo vývojových radoch a ich technických súčastí, pochádzajúcich z prelomu storočia. V kolekcii piatich luxusných telefónov upúta najmä vzácny batériový telefón uložený v púzdre, tzv. „ministerský telefón“ z roku 1909, stolný telefónny prístroj s induktorom firmy Ericson et Co., Stockholm z roku 1892 a tiež stolný telefón s induktorom spomínanej firmy Deckert a Homolka Budapešt. V rozsiahlej zbierke nechýbajú telefóny domáce, riaditeľské, konferenčné, vojenské, poľné i telefóny z priemyselných prevádzok. Vystavená je dobová drevená manuálna telefónna ústredňa 16-klapková z konca 19.storočia, ako aj dynamická pobočková automatická telefónna ústredňa USH 60 V pre 5 štátnych a 100 pobočných liniek. Témou druhej časti expozície je záznam a reprodukcia zvuku a obrazu. Dokumentovaný je tu vývoj od elektrónky cez tranzistory až po integrované obvody. Z historických rádioprijímačov majú zastúpenie dva prístroje - z 20.rokov 20.storočia elektrónkové rádio zn. Standard a rádioprijímač zn. Philips. Vystavené zbierky predstavujú vývojové rady unikátnych hracích strojov, fonografov a gramofónov. Zachytený je tu vývoj počiatkov mechanického záznamu zvuku cez elektromagnetické zvukové zariadenia až po magnetický záznam zvuku a obrazu. Najpočetnejšie sú tu zastúpené Edisonove fonografy, vyrábané a používané koncom 19. a začiatkom 20.storočia. Obdivujeme prístroj zn. Columbia, vyrobený v roku 1897 v štáte New York, fonograf zn. Kinetophone, Excelsior phonograph, Edisonove fóliové fonografy s ručným pohonom, fonografický diktafón s kombinovanou prenoskou a nožným ovládaním, fóliové valčeky príslušiace týmto fonografom a tiež originálny text nahrávky na fonografickom valci priložený výrobcom. Z najvzácnejších exponátov upútajú pozornosť: mechanický stolný gramofón zn. Polyphone z obdobia rokov 1904 až 1910.Kolekciu uzatvára pôvabná secesná zvonkohra na ploché kotúče - platne a hrací strojček s ihličkovým valcom z prelomu 19. a 20.storočia. Vystavený je vzácny prístroj - predchodca dnešného magnetofónu - drátofón, vyrábaný firmou Webster v rokoch 1935 - 1945. V závere expozície je súčasná videotechnika zastúpená firmou BRANDT, NEC a SONY, ktoré predstavujú použitie jednotlivých systémov Beta, VHS, Video 8. Príťažlivou atrakciou je predvádzanie exponátov so zvukovými efektami dobových nahrávok od zvonkohry cez fonografy a mechanické gramofóny až po súčasnú HI-FI reprodukciu CD-prehrávačov.

 

 

 

 


Luxusný telefón, 1909


Stolný telefón s induktorom značky Ericsson, okolo roku 1900


Rádioprijímač Philips, 1931 - 1932


Drôtofón Webster, okolo roku 1935


Fonograf, okolo roku 1900


Gramofón Polyphone, 1904 - 1910

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk