Podiel trvale bývajúceho obyvateľstva Košíc podľa náboženského vyznania a podľa okresov a mestských častí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel trvale bývajúceho obyvateľstva podľa náboženského vyznania / cirkvi  (v %)

Mesto, okres, mestská časť

Rímsko-

Evanjelická

Grécko-

Reformovaná

Pravoslávna

Náboženská spol.

Evanjelická

Bratská

iné,

bez

 

katolícka

cirkev augs.

katolícka

kresťanská

cirkev

Jehovovi

cirkev

jednota

nezistené

vyznania

 

cirkev

vyznania

cirkev

cirkev

 

svedkovia

metodistická

baptistov

 

 

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice

58,30

3,94

7,55

2,66

1,45

0,54

0,17

0,09

5,95

19,35

v tom okres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice I

56,31

4,48

6,94

2,64

1,49

0,51

0,17

0,08

7,14

20,24

Košice - Džungľa

62,25

3,97

11,70

1,55

2,21

1,10

0,00

0,00

7,51

9,71

Košice - Kavečany

97,23

0,20

0,69

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

1,19

Košice - Sever

55,89

5,15

7,17

3,09

1,12

0,53

0,11

0,09

5,94

20,91

Košice - Sídlisko Ťahanovce

56,57

3,61

7,43

2,31

2,34

0,48

0,27

0,02

6,16

20,82

Košice - Staré Mesto

52,28

5,24

6,78

2,85

1,07

0,57

0,14

0,14

9,77

21,16

Košice - Ťahanovce

83,08

0,89

2,28

0,67

0,83

0,22

0,11

0,22

4,34

7,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice II

58,43

3,50

7,77

2,42

1,56

0,61

0,21

0,12

5,27

20,09

Košice - Lorinčík

91,97

0,55

3,32

1,11

0,28

0,00

0,00

0,00

0,28

2,49

Košice - Luník IX

79,96

0,45

1,39

0,17

0,33

0,80

0,05

0,00

7,14

9,71

Košice - Myslava

88,24

1,11

3,22

0,37

0,25

0,12

0,00

0,56

0,62

5,51

Košice - Pereš

55,86

4,04

7,88

3,03

0,91

0,10

0,51

0,20

13,23

14,24

Košice - Poľov

96,64

0,00

0,84

0,19

0,09

0,47

0,00

0,00

0,65

1,12

Košice - Sídlisko KVP

55,87

3,31

7,24

2,59

1,38

0,85

0,27

0,09

5,22

23,18

Košice - Šaca

76,04

1,53

6,38

2,54

1,95

0,57

0,02

0,00

4,32

6,65

Košice - Západ

53,36

4,37

9,33

2,68

1,88

0,48

0,23

0,15

5,38

22,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice III

58,26

3,56

7,95

2,59

1,43

0,53

0,20

0,04

5,32

20,12

Košice - Dargovských hrdinov

57,11

3,62

8,15

2,72

1,50

0,52

0,20

0,04

5,05

21,10

Košice - Košická Nová Ves

72,82

2,83

5,31

0,89

0,53

0,75

0,27

0,00

8,76

7,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice IV

60,51

4,11

7,77

3,06

1,24

0,48

0,11

0,08

5,80

16,84

Košice - Barca

79,31

3,01

4,32

2,85

0,23

0,36

0,00

0,00

3,60

6,32

Košice - Juh

56,39

4,78

7,96

3,69

1,10

0,63

0,12

0,09

6,46

18,79

Košice - Krásna

83,81

1,42

4,92

1,77

0,09

0,20

0,03

0,12

2,17

5,48

Košice - Nad jazerom

58,17

3,94

8,51

2,61

1,67

0,40

0,13

0,07

6,05

18,47

Košice - Šebastovce

82,53

2,57

2,23

8,73

0,34

0,00

0,00

0,00

2,05

1,54

Košice - Vyšné Opátske

64,07

5,71

8,19

1,93

1,38

0,55

0,07

0,00

5,71

12,39