magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

 

 

ekoporadňa:
voda
odpady
energia

programy
vysledky

AKTUALITY

Spoločnosť priateľov Zeme

Spoločnosť priateľov Zeme je nezisková organizácia pre ochranu prírody a životného prostredia. Pracujeme na zastavovaní ekologicky deštruktívnych činností, ale hlavne sa snažíme vytvárať pozitívne riešenia pre dosiahnutie trvalo udržateľnej spoločnosti (t.j. ktorá napĺňa svoje potreby bez ohrozenia života budúcich generácií, prírody a ostatného života). Sme nezávislí na akejkoľvek vláde, strane, politických či skupinových záujmoch. Spoločnosť priateľov Zeme bola založená na jeseň r. 1996. Na jar 1998 sme boli prijatí do federácie ekologických organizácií Priatelia Zeme - Slovensko, ktorá je členom a zástupcom jednej z najvýznamnejších medzinárodných ekologických organizácií Friends of the Earth International (FoE).

Príčiny ekologickej krízy vidíme v nekomplexnej filozofii ekonomického rastu, ktorý ignoruje ekologické i niektoré sociálne náklady; v konzume - nadmernom zvyšovaní spotreby a honbe za materiálnym blahobytom; obrátenom rebríčku hodnôt, kde je nedostatok etiky, úcty k prírode a životu; v centralizácii výroby a moci, a globalizácii ekonomiky.

Ekologické, sociálne a ekonomické problémy sú vzájomne prepojené. Ľudské spoločnosti musia rozvíjať udržateľnú ekonomiku na obnoviteľných zdrojoch, ktoré budú chránené a ctené, nie pustošené a vyhadzované. Krátkozrakým plienenením prírody, ktorá je zdrojom nášho života a rozbíjaním medziľudských vzťahov dosahuje naša civilizácia kritického bodu, z ktorého neskôr nemusí byť návratu. Pritom jestvujú reálne pozitívne riešenia, ktoré nahrádzajú škodlivé spôsoby a aj komplexné riešenia, spájajúce ekologicky šetrné činnosti, poskytujúce sociálne istoty a obnovujúce ľudské komunity.

O čo nám ide:

Cieľom našej činnosti je:

 • Zdravá príroda a životné prostredie - k tomu nestačia len technologické úpravy, pretože je potrebné hľadať a odstraňovať skutočné príčiny problémov (nečistíme krajinu, pokiaľ neodstránime zdroj znečistenia).
 • Fakty o neustálom zhoršovaní životného prostredia potvrdzujú, že povrchné technokratické riešenia nepostačujú (len filtre a katalyzátory vzduch nevyčistia).
 • Pozitívna zmena hodnôt ľudí - ide nám o obnovenie úcty k prírode a životu, o obrat od konzumu a nadspotreby k rozumnej skromnosti, od agresivity k tolerancii, od konkurencie ku spolupráci, rozvoju duchovných hodnôt a obnove komunity.
 • Realizovanie a podporavanie pozitívnych zmien v spôsobe života ľudí a spoločnosti smerom k trvalej udržateľnosti a etike.
 • Decentralizácia a demokracia - napĺňanie potrieb ľudí vo väčšine z miestnych zdrojov (decentralizovanie výroby), rozvoj miestnej ekonomiky z miestnych prírodných zdrojov a priblíženie rozhodovania bližšie k ľuďom, viac na miestnu úroveň.
 • Život na Zemi chápeme ako jeden nedeliteľný celok, preto podporujeme aj aktivity pre ochranu ľudských práv, ochrany zvierat, zdravý životný štýl i ďalšie činnosti, ktoré pomáhajú kvalite života ľudí a prírody dnes a v budúcich generáciách.

Spôsoby našej práce:

 • informovanie a ekovýchova, zpracovávania odborných štúdií
 • koncepčné programy a kampane pre zastavovanie škodlivých činností
 • realizácia riešení (realizovanie pilotných ukážok recyklačných systémov, znižovania odpadov)
 • spolupráca s obecnými zastupiteľstvami na riešení ekologických problémov
 • práca na legislatívnych zmenách


KONTAKT

Adresa: Spoločnosť priateľov Zeme, P.O.Box H-39, 040 01 KOŠICE, tel.+ fax.: 055/ 677 16 77
Kancelária: Alžbetina 53, Košice
e-mail: spz@spz.sk

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk