magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Novinky:

Súčasnosť

I keď sa strojárstvo zvyčajne chápe ako "mužské" priemyselné odvetvie, Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach prijíma rovnako chlapcov ako dievčatá a ich vzájomný pomer sa z roka na rok viac vyrovnáva. Študijný odbor technické a informatické služby dokonca navštevuje viac dievčat ako chlapcov. O schopnosti prípravy na vysokoškolské štúdium svedčí skutočnosť, že v niektorých ročníkoch je ich úspešnosť prijatia až na úrovni 80 percent. V školskom roku 2000/2001 tu študuje 420 študentov.

Škola je vybavená troma učebňami s výpočtovou technikou s napojením na internet. Má dve špecializoané učebne na výučbu rysovania, dve učebne na výučbu strojopisu, učebne a dielne pre odborné predmety, dve telocvične a posilňovňu. Vzhľadom na históriu školy sa tu nachádza aj jej múzeum.

Na škole sa vyučuje angličtina a nemčina, v prípade záujmu je vedenie pripravené rozšíriť výučbu cudzích jazykov o ruštinu.

K študentskému životu patrí aj vydávanie časopisu Labyrint, ktorý v školskom roku 1999/2000 oslávil svoje 10. výročie. Na škole pracujú krúžky basketbalový, volejbalový, nohejbalový, futbalový, internetový a krúžok šikovných rúk. S podporou Baťa Junior Achievement na škole pracuje aj študentská firma. Pomerne úspešne sa umiestňujú študenti na matematických, fyzikálnych a jazykových olympiádach. Súčasťou obľúbených aktivít sú aj súťaže, kvízy, hry a turnaje v rámci Dní strojníckej priemysloky. V priebehu jedného októbrového týždňa si zábavnou formou pripomínajú výročie školy. Podujatie končí imatrikuláciou.

K zaujímavostiam patrí skutočnosť, že tu študovali viaceré známe osobnosti, i keď mnohé z nich vynikli v iných oblastiach, než na ktoré ich predurčovala škola. Medzi tunajších absolventov patria speváčka Marika Gombitová, hudobný skladateľ Ján Štasser, herec Miro Babjak, bežec Ján Plachý, ale i rektor Technickej univerzity Juraj Sinay, či jeho predchodca Alojz Pařák a iní.

Škola už pred niekľokými desiatkami rokov uzatvorila parnerstvo s Gábor Dénes Elektronikai Müszkai Középiskola v maďarskom Debrecéne a každoročne dochádza k vzájomným návštevám približne 30 študentov. Spolupracuje aj so školou Lubeskie Centrum Edukacji Zawodowej v poľskom Ľubline.

V školskom roku 1998/1999 si Stredná priemyselná škola strojnícka pripomenula už 20 ročnú spoluprácu s Technickou univerzitou v Košiciach, ktorej stále pomáha pri realizácii pedagogickej praxe jej študentov.

Škola má možnosť vykonávať podnikateľskú činnosť. V tejto oblasti pôsobí v spracovaní dreva, usporiadávaním kurzov výpočtovej techniky, v oblasti zámočníctva a spracovania kovov. Škola v prípade záujmu usporiada aj kurzy prípravy na prijímacie pohovory.

Minister školstva SR Milan Ftáčnik na návšteve školy v roku 2000

Na hodine rysovania

V kováčskej dielni

Stolárska dielňa

V múzeu školy

Sústružnícka dielňa

V učebni informatiky

Pred hodinou slovenčiny

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606