magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

História

Výstavba budovy SPŠE bola ukončená v roku 1957. S vyučovaním v nej sa začalo koncom decembra toho istého roku. Pôvodne mala charakter elektrotechnickej školy, ale pre nedostatok školských priestorov v Košiciach boli v nej umiestené aj SPŠ strojnícka, dopravná, hutnícka a večerná škola pre pracujúcich. V školskom roku 1960/61 mala škola 31 tried s 1179 žiakmi denného štúdia, 24 večernej formy štúdia so 689 poslucháčmi a 17 elokovaných tried. V roku 1963 sa osamostatnila SPŠ hutnícka, v roku 1966 večerná škola pre pracujúcich. V roku 1967 bola škola rozdelená na tri samostatné školy - strojnícku, dopravnú a elektrotechnickú.

Od 1. septembra 1967 sa Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach osamostatnila. Jej prvý riaditeľom sa stal Ing. Pavol Fedor. V prvom roku samostatného života školy v 20-tich triedach študovalo 770 žiakov, z toho 183 dievčat.

Od 1. septembra 1973 dochádza k zmene siete stredných odborných škôl v Košiciach. Bola zrušená stredná priemyselná škola pre pracujúcih a jej 18 tried odboru elektrotechnika bolo pričlenených k Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. Počat tried sa zvýšil na 42.

K 1. 2. 1990 bol za riaditeľa školy zvolený Ing. Michal Repko. Dňa 1. 8. 1994 bol do funkcie riaditeľa školy zvolený Ing. Vojtech Kaliarik.

V školskom roku 2000/2001 je na škole 20 tried s počtom 558 žiakov, z toho len tri dievčatá. Vedenie školy by rado zvýšilo počet študentiek. V školskom roku sa otvorilo 6 nových tried prvého ročníka s približne 170 študentami. Na škole pracuje 42 učiteľov, 12 externistov a 5 technicko - prevádzkových pracovníkov (kuchárky, vychovávateľky, upratovačky, hospodárka, mzdová účtovníčka).

Budova školy

V respíriu školy

Na hodine angličtiny

V odbornej učebni pre strojnícke predmety

Odborná učebňa výpočtovej techniky

V laboratóriu elektrických strojov

V dielni pre prax

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606