magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Charakteristika školy

Prvý školský rok Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach začal v roku 1967. Sídlom sa stala bývalá vojenská budova v centre Košíc na Hlavnej 113. Začalo tu pracovať 32 interných a 95 externých profesorov. Počas prvých tridsiatich rokov existencie školy štúdium ukončilo 5780 absolventov denného a 361 diaľkového štúdia.

Prijímacie pohovory sa dnes robia, ako na všetkých stredných školách na Slovensku, zo slovenského jazyka a z matematiky. Na niektoré učebné odbory sú prijímaní len chlapci, v závislosti od učebného odboru sú aj špecifické požiadavky na zdravotný stav. Prehľad študijných odborov nájdete na ďalšej strane.

Z cudzích jazykov sa na škole vyučuje nemčina a angličtina. V prípade záujmu je riaditeľstvo školy pripravené začať aj s výučbou ruštiny. V školskom roku 2000/2001 na škole študovalo 718 študentov.

Škola je vybavená odbornými učebňami pre každý odbor, študenti zároveň absolvujú prax vo výrobných a prevádzkových jednotkách na železnici, v depe a železničnej stanici. Vedenie školy si zvlášť dáva záležať na výpočtovej technike. Tejto sú venované štyri odborné učebne so 46 počítačmi, pričom študenti majú prístup na internet.

Študenti majú okrem internetu možnosť využívať služby bufetu a školskej jedálne. Na škole je aktívnych 25 záujmových krúžkov, konkrétne: krúžok železničného modelárstva, zdravotnícky krúžok, rozhlasový krúžok, matematický krúžok, krúžok matematickej olympiády, fyzikálny krúžok, krúžok výpočtovej techniky, turistický krúžok, fotografický krúžok, výtvarný krúžok, krúžok ANJ, krúžok konverzácie ANJ začiatočníci, krúžok konverzácie ANJ pokročilí, krúžok NEJ, krúžok konverzácie NEJ začiatočníci, krúžok konverzácie NEJ pokročilí, Baťa Junior Achievement, basketbalový krúžok, stolnotenisový krúžok, volejbalový krúžok, futbalový a nohejbalový krúžok, plavecký a hádzanársky krúžok, redakčný krúžok, filmový krúžok, krúžok SOČ a logistiky, krúžok tvorby učebných pomôcok.

Študenti sa taktiež majú možnosť zapojiť do tvorby školského časopisu Mladý dopravák.

Najbližšie odborné školy tohto druhu s podobnou ponukou študijných odborov sa nachádzajú až vo Zvolene a v Trnave.

Odborná učebňa FIP - fiktívne pracovisko

Výstavné koľajisko, model pre potrebu praktickej výučby

Odborná učebňa výpočtovej techniky

Učebná pomôcka, rez turbodúchadlom naftového motora

Autodieľňa pre výučbu praxe

Autotrenažér pre výučbu budúcich vodičov

Na hodine techniky administratívy

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606