magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Z histórie školy

Počiatky histórie školy siahajú do čias rozpadu Rakúsko-Uhorska, kedy v bývalej budove Štátnej vyššej dievčenskej školy začalo svoju činnosť novozriadené Československé štátne reformné reálne gymnázium. Prvé záverečné - maturitné skúšky sa tu konali v roku 1923. V tom čase existovali samostatné chlapčenské a dievčenské triedy, čo sa zmenilo až koncom II. svetovej vojny. Rovnako došlo aj k zmene názvu zariadenia na II. gymnázium, potom II. a III. gymnázium až na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Škola neskôr opätovne získala označenie gymnázium, v súčasnosti presný názov Gymnázium Šrobárova 1. Počet študentov postupne narastal, v závere 70-tych rokov ich školu navštevovalo vyše 1000.

Zaujímavá je i budova, v ktorej gymnázium sídli. V rokoch 1892 až 1896 ju navrhli a vybudovali známi architekti - bratia Jakabovci. V čase svojho pracovného rozkvetu boli známi ako majitelia tehelní a stavitelia mnohých významných budov. Jedna z nich - Jakabov palác - patrí medzi najznámejšie dominanty mesta.


V odbornej učebni fyziky


Na hodine dejepisu


Na hodine nemčiny


Nástenka mapujúca výrobky študentských firiem


V chemickom laboratóriu

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606