magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

História

Učilište vzniklo 1. septembra 1954 pod názvom Závodná učňovská škola. Vyučovalo sa za pomoci externých učiteľov, majstrov a vychovávateľov. Na odbornom výcviku pracovali uči ručne a pece boli vykurované uhlím.

V roku 1958 s prispením PR Vsl. PaC Košice sa podmienky na učilišti pomaly vylepšovali, kolektív pedagogických pracovníkov sa stabilizoval a došlo i k zmene názvu na Odborné učilište mlynov a pekární v Košiciach.

V prvých rokoch sa tu učili len chlapci z celého Slovenska v profesii pekár. V školskom roku 1966/1967 bolo zriadené učebné odbory zámočník a elektrikár. 1. ročník profesie cukrár - cukrárka bol zriadený v školskom roku 1969/1970. Súvislé päťročné štúdium s maturitou začalo v školskom roku 1973/1974.

K zmene došlo v roku 1980, kedy sa prvýkrát použil názov Stredné odborné učilište potravinárske, pričom bola zriadená i Stredná škola pre pracujúcich s maturitou. V tom čase sa tu vyučovali tieto odbory: pekár-pekárka, cukrár-cukrárka, mlynár, elektromechanik pre stroje a zariadenia v potravinárskom priemysle, potravnárska výroba.

Od 1. júla sa SOU potravinárske osamostatnilo.

Pri výrobe zákuskov

V cukrárskej výrobni

Pri vážení múky

Príprava chleba

Balenie výrobkov

V učebni informatiky

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606