magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Ruskov

Ranná história obce

O obci Ruskov, ktorá sa nachádza pred vchodom do Slanského priesmyku, máme prvú písomnú správu až zo začiatku 14. storočia, i keď dedina je reálne omnoho staršia. V 1303 patril Ruskov do slanského panstva. Vtedy sa páni hradu Slanec, pochádzajúci z rodu Aba, delili o toto panstvo. Obec Ruskov a polovicu dediny Regete získal Ladislav, syn Vavrinca.

Historik Branislav Varsik uvádza, že korene dediny Ruskov siahajú až do 11. - 12. storočia, keď tu vznikla osada ruských strážcov dôležitej cesty, ktorá viedla z údolia Torysy a Olšavy cez Slanské vrchy do Zemplína. Podľa prijatého názvu dedina vznikla ešte v časoch vytvárania obraných hraníc Uhorska v 11. - 12. storočí. V tom čase tunajšie obyvateľstvo bolo slovanské, no neruského pôvodu. Obrancovia priesmyku teda museli prísť na toto miesto zovzdialenejších končín s presne zadanou úlohou strážnej služby. Tunajší usadlíci patrili k západoslovanskej vetve, boli to predchodcovia Slovákov, či rovno Slováci.

O starobylosti Ruskova svedčí aj fakt, že tu zavčaso vznikol kostol s farou. V čase vyberania pápežských desiatkov v rokoch 1332 - 1335 ruskovský farár odviedol desiatky.

Ladislav, syn Vavrinca zo Slanca, ktorý pri delení majetkov v roku 1303 získal Ruskov a polovicu dediny Regete, v rokoch 1329 - 1330 ich vymenil za obce Víťaz a Zámutov. Ruskov tak získal Viliam Drugeth, ktorý v roku 1330 získal aj výmenou za svoje šarišské majetky hrad Slanec a ďalšie priľahlé dediny. Ruskov tým opäť patril pod hrad Slanec.

Zmena majiteľa nastala opäť v roku 1387. Hrad s obcami, teda aj Ruskovom, získal Ladislav z Lučenca.

Portálny súpis Abaujskej stolice z roku 1427 uvádza ako majiteľa Ruskova Žigmunda z Lučenca, ktorý vlastnil aj hrad Slanec. V obci Ruskov vtedy bolo 24 port, čiže udalostí. Ak na jednu portu počítame aspoň päť obyvateľov, v Ruskove žilo minimálne 120 ľudí. Portálny súpis z roku 1553 uvádza, že v Ruskove sa nachádza už len 11 port. Desiatkový súpis z roku 1565 dokumentuje, že v Ruskove žilo 28 poddaných sedliakov s rodinami a 12 želiarov. Z usadených poddanských rodín malo 23 osobné mená maďarského pôvodu, 10 mená slovanského pôvodu a 7 mien bolo neistého pôvodu. Znamená to, že v tom čase sa už Ruskov pomaďarčil. Svedčia o tom aj tri osobné mená - Thot -, ktoré zvyčajne získavali Slováci, ktorí žili v prevažne maďarskom prostredí.

Konskripcia slanského panstva z roku 1686 uvádza, že v Ruskove sa nachádza 50 usadlostí. V roku 1686 však bolo až 38 z nich opustených a len 12 obývaných. Mnohí obyvatelia sa odsťahovali prevažne do južného Zemplína. Ostalo tu len malé množstvo pôvodného obyvateľstva, to naviac sužovala bieda z vojen - Rákocziovských povstaní a morové epidémie. V roku 1715 sa Ruskov nachádza na zozname pustých, vyľudnených a neobývaných dedín. Až ďalší záznam z roku 1720 uvádza, že tu žije 6 sedliakov. Novoprichádzajúce obyvateľstvo tvorili Slováci i Maďari, takže sa tu rozprávalo oboma rečami. Podľa konkripcie farárov a cirkví Abaujskej stolice to vyzerá, že prevahu mali Slováci nad Maďarmi, čiže katolíci nad kalvínmi. V roku 1746 tu žilo 49 rím. katolíkov, 8 gr. katolíkov, 1 luterán, 34 kalvínov a 35 detí, čiže 127 obyvateľov.

Fenyés v roku 1851 uvádza Ruskov ako slovensko-maďarskú dedinu s prevahou slovenského rímskokatolíckeho obyvateľstva. V tomto roku tu žilo 375 rim. katolíkov, 150 kalvínov a 4 Židia.

Genéza názvu:

1303 - poss. Ruzka
1329 - poss. Ruzka, in comitatu Abawyuar
1330 - Ruzka
1332 - 1335 - Ruska
1400 - Ruzka
1427 - Ruzka
1603 - Regete Ruska
1686 - poss. Regete Ruszka
1773 - slovensky: Ruskow, maďarsky: Regethe Ruszka
1806 - slovensky: Ruskow, maďarsky: Regethe Ruszka
1906 - slovensky: Ruksoů

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

Slanské vrchy - Základné údaje

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk