magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Majster Arpád Račko, akademický sochár vytvoril desiatky a desiatky diel. Mnohé z nich dotvárajú kolorit centra mesta i sídlisk. Život tohto umelca však nebol nijako jednoduchý. Na jeho osude sa podpísala predovšetkým doba a s ňou súvisiace spoločenské objednávky. Majster Račko nedával vyhlásenia, neprel sa. Tvoril. A výrazom zo slovníka pre zmenu majstra slova Jana Wericha: „sochal“ dobre. Akademický sochár Arpád Račko ani nepotrebuje žiadnu ospravedlnenku. Na rozdiel od meniacich sa spoločenských pomerov tu totiž jeho dielo zostane vždy. Potomkovia našich potomkov nebudú súdiť, ale posudzovať. Pravda už ako teoretici umenia a nie znalci súvekých spoločenských pomerov. Napokon ani dnes majstrom štetca, dláta z čias starovekej antiky, renesancie, baroka nevyčítame prečo spodobnili toho či oného vládcu, vojvodu. Vnímame jednoducho len dielo. A u diel Arpáda Račku je naozaj čo vnímať, obdivovať... Portréty, plastiky, reliéfy, aj menej časté maliarske a kresliarske práce.

Kto navštívil majstrov ateliér je nielen ohromený širokým diapazónom tvorby, ale s pôžitkom sa zastaví pri detailoch či krivkách sôch. Z výšky na vás vari prísne, alebo oduševnene hľadí P.O. Hviezdoslav, krásna stopami secesie poznačená zreštaurovaná hlava Aurory. Známe i menej známe tváre sa stretli na umelcovej masívnej polici. Je tu aj čierny Etiópčan Abbe Bikila, legendárny maratónec. Majster sa rozhovorí ako sa zoznámili, ako sa tento slávny bežec hral s jeho malým synom... O každej soche má v duši napísaný príbeh...

Arpád Račko

Narodil sa 17. júla v Szolnoku

1951 - Študuje na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v ateliéri profesora Jana Laudu

1956 - Dostáva Čestný rok pobytu na Akadémii v ateliéri profesora Laudu

K jednotlivým rokom sme uviedli len niektoré z diel:
1957- Vytvára plastiku Jánošík v 240 cm
1958- Portrét P.O.Hviezdoslava, Hudba II a ďalšie
1959- Maratónec
1960- Portrét Abebe Bikilu, Poézia
1961- Hlava. Poézia plastika
1962- Ráno, bronz
1963- Dospievajúca bronz
1964- Deň a noc-reliéf
1965- Slnko, Mesiac -reliéf
1966- Vznikajú Srdce, Rozum, Baník, Ruda a kov, Plastické prostredie v trvalej expozície baníctva v Technickom múzeu
1967- Lokality. Reliéf, farebné kovy
1968- Pamätná tabuľa M. Kukučína, Milenci, kameň
1969- Gordický uzol, Kvet.
1970- Medailérska tvorba, Pamätná tabuľa K. Murgašovi
1971- Siločiari, Pamätná tabuľa E. Krónovi
1972- Kryštál hematitu, Meteor
1973- Medailérska tvorba
1974- Daidalos a Ikaros
1975- Portrét V. Klimkoviča
1976- Holubica
1977- Portrétny reliéf bratom Klimkovičovcom
1978- Portrét zaslúžilého umelca J. Bukovinského.
1979- Jubilejná výstava zo sochárskej tvorby
1981- Pamätník v Krompachoch
1982- Poézia, Hudba
1983- Pamätník P. Horova, portrét, Cena Ministra kultúry
1984- Portrét K. Kuzmányho
1985- Portrét umelca J. Nemčíka, štúdie k Cene ZSVU, portrét P.Horova
1986- Cena ZSVU - bronz
1987- Pamätník V. I. Lenina 500 cm
1988- Spomienka
1989- Niké, Deva z Veľkej Moravy
1990- Tragédia, Zúfalý, Prorok
1991- Po kúpeli
1992- Cesta v Anglicku
1993/4/5 - Rekonštrukcia monumentálnej plastiky Aurory osadenej na vrchole budovy Štátneho divadla, portrétna tvorba
1996/7- Portrétna tvorba
1998- Zverokruh, Cena mesta Košíc - medaila, Pamätná tabuľa V.Holoubka, portrét Š.Moyzesa, M. R.Štefánik, štúdia
1999- Erby mesta Košice, Sediaca dievčina
2000- Dievčina, umelec maľuje portréty priateľov a blízkych

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk