magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Kontakt:
Neštátne zdravotnícke zariadenie v odbore klinická psychológia a v odbore psychiatria PRAEMIUM - PERMANSIO
Poliklinika Nad Jazerom
Spišské námestie 4
Košice 040 12

poloha v MAPE

Tel. 055/ 6741240, 0907 933 214
e-mail : mpiliarova@post.sk

Ordinačné hodiny - Psychiatrická ambulancia
Pondelok 8,00 - 17,00
Utorok 8,00 - 16,00
Streda 13,00 – 16,00
Štvrtok 8,00 – 16,00
Piatok 8,00 - 12,00

Ordinačné hodiny - Ambulancia klinickej psychológie
Pondelok 8,00 – 16,00
Utorok 8,00 – 16,00
Streda 8,00 – 16,00
Štvrtok 8,00 – 16,00
Piatok 8,00 – 15,00

Denný psychiatrický stacionár
Pondelok – štvrtok 8,00 – 16,00
Piatok 8,00 – 15,00

Riaditeľka spoločnosti
PhDr. Monika Piliarová

Neštátne zdravotnícke zariadenie v odbore klinická psychológia a v odbore psychiatria
PRAEMIUM - PERMANSIO

V psychologicko - psychiatrických ambulanciách a dennom stacionári - chránenných dielňach spoločnosti PRAEMIUM - PERMANSIO pracujú odborníci z oblasti klinickej psychológie a psychiatrie, ktorí poskytujú komplexnú zdravotnícku starostlivosť s cieľom zvyšovať kvalitu aktívneho prístupu k vlastnému životu v týchto oblastiach :
 • poradenská činnosť pre deti, mládež a dospelých
 • liečba postraumatických stresových porúch
 • liečba porúch spánku
 • liečba chronickej únavy
 • liečba sociálnych fóbií
 • liečba zníženého sebavedomia a komunikačných problémov
 • liečba strachu z výšok, z uzatvorených priestorov, z otvorených priestorov
 • liečba zníženej prispôsobivosti
 • analýza a liečba vzťahových problémov, rodinných problémov
 • liečba depresívnych a úzkostných nálad a úzkostných panických stavov
 • liečba krízových stavov
 • liečba schizotypových porúch, porúch s bludmi a ďalších porúch z okruhu schizofrénie
 • liečba porúch osobnosti
 • terapia rôznych druhov závislostí ako sú alkohol, drogy, fajčenie a patologické hráčstvo
 • liečba porúch príjmu potravy
 • liečba sexuálnych porúch
 • terapia osôb ohrozených civilizačnými chorobami v resocializačnej fáze
 • liečba porúch koncentrácie pozornosti, pamäti
 • trénning zvládnutia stresových situácií
 • antistresové a relaxačné programy
 • hypnóza
 • individuálne a skupinové psychodiagnostické vyšetrenia
 • psychologické vyšetrenie vodičov a inštruktorov pre výcvik vodičov
 • psychologické vyšetrenia pre držiteľov strelnej zbrane
 • kurzy asertívnej komunikácie pre managerov a exponovaných pracovníkov
 • sebapoznávacie a komunikačné kurzy

AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Psychiatricko - psychologická ambulancia poskytuje liečebnú a preventívnu starostlivosť v rozsahu náplne práce odborného lekára - psychiatra a klinického psychológa, ktorá zahrňuje vyšetrenie, diagnostiku, ošetrenie s medikamentóznou terapiou a psychoterapiou s náväznosťou na odbornú starostlivosť lekármi - špecialistami ďalších odborov.

DENNÝ STACIONÁR - CHRÁNENÉ DIELNE

Denný stacionár - chránená dielňa poskytuje ďalšiu odbornú psychologicko - psychiatrickú starostlivosť lekármi, klinickými psychológmi, zdravotnými sestrami, sociálnymi pracovníkmi a ergoterapeutmi pacientom s psychickými poruchami s možnosťou v učitom časovom limite a špeciálnom programe zamestnávať týchto pacientov činnosťami adekvátnymi ich schopnostiam a možnostiam v oblasti biblioterapie, muzikoterapie, arteterapie, fyzioterapie, ergoterapie.

KLUBOVÁ ČINNOSŤ

V našom zdravotníckom zariadení sú vytvorené podmienky pre navštevovanie klubov organizovaných pre skupiny osôb s rovnakými alebo podobnými problémami so zameraním hlavne na prevenciu. Členovia klubu sa pripravujú na zvládanie nepriaznivých vplyvov pôsobiacich negatívne na duševné zdravie.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE A DUŠEVNÁ HYGIENA

Spoločnosť PRAEMIUM - PERMANSIO poskytuje denne psychoterapeutické služby pre osoby a skupiny v krízových situáciách ohrozené psychickými poruchami, ktorí prostredníctvom individuálnej a skupinovej psychoterapie, ako i formou socioterapeutického vplyvu získavajú väčšie šance na osobnostný rast a schopnosť konštruktívne riešiť problémy v súlade s vlastnými potrebami a okolím.
Lekárska pomoc sa sústreďuje na osoby ohrozené rôznymi druhmi závislosti ako sú alkohol, drogy, fajčenie, patologičské hráčstvo, poruchami príjmu potravy ako bulímia a anorexia, zaoberáme sa i psychohygienou a liečbou sexuálnych porúch. Pracovisko je zamerané psychoterapeuticky a formou antistresových a relaxačných programov ako i formou zážitkových workshopov, sebapoznávacích a komunikačných kurzov odstraňovali nielen dôsledky ale i príčiny problémov.

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ

Duševné zdravie nie je možné oddelovať od zdravia telesného. Široká škála služieb je zameraná preventívne i liečebne. Určité problémy naväzujúce na telesné zdravie je však nutné riešiť spoločne s lekárskymi špecialistami rôznych odborov. Aj preto je samozrejmá spolupráca s odborníkmi so všetkých oblastí medicíny, ktorí sú v prípade potreby pripravení zaoberať sa každým pacientom.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606