magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Slovenská akademická informačná agentúra - Servisné centrum pre tretí sektor - Košice

Charakteristika

Kto sme ?

SAIA Košice, n.o. - Slovenská akademická informačná agentúra - servisné centrum pre tretí sektor Košice, n.o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti rozvoja a ochrany duchovných hodnôt.

Ako a kedy sme vznikli ?

SAIA Košice, n.o. bola zaregistrovaná 22.8.2001 podľa zákona NR SR 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zriaďovateľom je SAIA, n.o. v Bratislave. SAIA Košice, n.o. nadväzuje na 10 - ročnú históriu pobočky SAIA - SCTS v Košiciach.

Aké je naše poslanie ?

Posilňovanie občianskej spoločnosti a rozvoj vzdelávania vo svojom regióne.

Aké sú naše hlavné oblasti pôsobenia?

SAIA Košice, n.o. pri napĺňaní svojho poslania predovšetkým:

- pôsobí vo svojom regióne ako informačné, vzdelávacie, propagačné a edičné centrum
- zhromažďuje, analyzuje a poskytuje informácie
- vydáva a distribuuje publikácie v dvoch hlavných oblastiach:

V oblasti rozvoja vzdelávania:

pomáhame inštitúciám a jednotlivcom vo svojom regióne pri získavaní informácií

- o možnostiach štúdia doma i v zahraničí
- o finančnej podpore na zahraničné študijné, výskumné pobyty a jazykové kurzy v iných krajinách;
- spolupracujeme s inštitúciami, ktoré sa usilujú o rozvoj medzinárodných vzťahov v oblasti vzdelávania;
- poskytujeme služby zahraničným a domácim inštitúciám pri propagácii a koordinácii ich programov vo svojom regióne;
- organizujeme a spolupracujeme pri organizovaní konferencií, seminárov, informačných dní a ďalších vzdelávacích programov vo svojom regióne.

V oblasti posilňovania občianskej spoločnosti:

- zhromažďujeme a analyzujeme informácie o organizáciách tretieho sektora vo svojom regióne ako aj v zahraničí a poskytujeme a rozširujeme ich v rôznej forme záujemcom o túto problematiku;
- spolupracujeme s dobrovoľníkmi a vytvárame priestor pre aktivity dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií;
- organizujeme školenia, konferencie a semináre orientované najmä na otázky tretieho sektora a občianskej spoločnosti;
- poskytujeme konzultácie z rôznych oblastí týkajúcich sa organizácií tretieho sektora;
- spolupracujeme s organizáciami tretieho sektora na miestnej, regionálnej, celoslovenskej ako aj medzinárodnej úrovni a poskytuje im svoje služby;
- participujeme na aktivitách, ktoré vytvárajú podmienky na medzisektorovú spoluprácu so štátnou správou, samosprávou, ako aj podnikateľmi.

Komu poskytujeme služby?

Študentom VŠ a SŠ, učiteľom VŠ, pracovníkom, dobrovoľníkom a členom mimovládnych neziskových organizácií, pracovníkom regionálnej samosprávy a štátnej správy.

Prezentácia SAIA-SCTS Košice na veľtrhu Gaudeamus - Salón práce. V rámci tohoto veľtrhu je SAIA-SCTS-Košice odborným garantom, pričom spolupracuje s 1. výstavnou spoločnosťou Košice a Krajským úradom práce v Košiciach.

Výberové konanie uchádzačov so záujmom o štúdium v sesterskom meste Mobile (USA) na University South Alabama. Výber sa uskutočnil v spolupráci s MOKA Košice.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk