magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Kontakt:

OZ Priatelia a sympatizanti ZOO Košice
Zoologická záhrada Košice
Široká 31
040 06 Košice-Kavečany

predseda občianskeho združenia: Ing. Karol Seman, CSc.
e-mail: seman@mail.box.sk
telefón: 055/ 633 15 17
fax: 055/633 91 53

Predstavenie

Občianske združenie Priatelia a sympatizanti ZOO Košice združuje ľudí, ktorí chcú pomôcť pri zveľaďovaní ZOO, výstavbe nových chovných zariadení, chove a záchrane vzácnych druhov fauny, výchove žiakov, študentov aj dospelých k záchrane ohrozených a zákonom chránených druhov svetovej fauny, zvyšovania vedomostí o starostlivosť zvierat a viesť širokú verejnosť k environmentálnej výchove.

Občianske združenie Priatelia a sympatizanti ZOO Košice sa zameriava predovšetkým na:

  • pomoc pri výkone odbornej a výkonnej činnosti príspevkovej organizácie ZOO Košice
  • nadväzovanie odborných kontaktov a spoluprácu so ZOO v SR aj v zahraničí
  • spoluprácu s orgánmi ochrany životného prostredia, ako ja národnými a medzinárodnými organizáciami totožného a podobného zamerania
  • bezodplatnú pomoc pri plnení podnikateľských aktivít organizovaných ZOO Košice
  • zvyšovanie návštevnosti ZOO
  • pomoc pri budovaní nových chovných zariadení
  • pomoc pri rozširovaní počtu chovaných a zachraňovaných zvierat, výmene a ekologickom zhodnocovaní prírastkov v ZOO Košice
  • pomoc pri získavaní sponzorov, grantov a spracovávaní projektov v záujme zveľaďovania ZOO
  • organizovanie rôznych súťaží v spolupráci so školstvom s médiami za účelom zvyšovania vedomostnej stránky detí a širokej verejnosti v oblasti fauny a získavaniu kladného vzťahu k zvieratám a ochrane prírody
  • organizovanie seminárov a workshopov s cieľom doplňovania odborných poznatkov s možnosťou ich aplikovania priamo v praxi

Kto sa môže stať členom oz Priatelia a sympatizanti ZOO Košice:

Toto občianske združenie prijíma ľudí i právnické osoby bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, národnosť, politickú príslušnosť, náboženské vyznanie a vek, pokiaľ súhlasia so stanovami spoločnosti a jej zameraním.

O riadne členstvo je potrebné požiadať písomnou formou - prihláškou, ktorá obsahuje tieto body:

Meno a priezvisko:
Titul:
Adresa a PSČ:
Adresa zamestnávateľa, alebo školy:
Telefónne číslo domov a do práce, alebo školy:
E-mail:
Fax:
Záujem v rámci napĺňania činnosti občianskeho združenia:

Minimálna výška individuálneho členského príspevku je 100 Sk za osobu ročne, alebo 300 Sk za kolektív ročne.

Členstvo vzniká podaním písomnej prihlášky, zaplatením príspevku a odsúhlasením valným zhromaždením občianskeho združenia, na ktorom je minimálne polovica jeho členov.

Číslo účtu:
Prvá komunálna banka, Hlavná 7, Košice
0488 265 001/5600

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606